Bank Światowy: Ożywieniu w 2021 r. w Europie Środkowej będzie sprzyjać m.in. polityka stóp procentowych w Polsce

- Siłą napędową ożywienia w krajach Europy Środkowej będzie poprawa koniunktury w handlu światowym i aktywności gospodarczej w strefie euro oraz wyjątkowo akomodacyjna polityka prowadzona przez cały rok 2021, w tym polityka stóp proc. bliskich zeru m.in. w Polsce - mówi w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego Franziska Ohnsorge, menedżer z Banku Światowego, odpowiadająca za tematykę prognoz gospodarczych.

Pandemia może przyspieszyć automatyzację i cyfryzację, dzięki czemu gospodarki wschodzące i rozwijające się mogą przesunąć się do grupy krajów o wyższej produktywności w globalnych łańcuchach wartości, zwłaszcza jeśli będzie to wspierane inwestycjami w transport i łączność cyfrową

dodaje ekonomistka BŚ.

W jej przekonaniu można oczekiwać, że 2021 r. przyniesie niewielkie ożywienie w krajach Europy Środkowej, podobnie jak w przypadku większości rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się.

Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy w Europie Środkowej wyniesie 3,6 proc., czyli będzie podobny do tempa wzrostu oczekiwanego w strefie euro. Siłą napędową ożywienia będzie poprawa koniunktury w handlu światowym i aktywności gospodarczej w strefie euro oraz wyjątkowo akomodacyjna polityka prowadzona przez cały 2021 rok, w tym polityka stóp procentowych bliskich zeru na Węgrzech i w Polsce

dodaje Ohnsorge.

Jednak perspektywa ta obarczona jest podwyższonym ryzykiem i w dużym stopniu zależy od przebiegu pandemii. Opanowanie pandemii trwa dłużej niż oczekiwano; w szczególności turystyka może nie wyjść tak szybko z kryzysu. Przedłużające się problemy turystyki mogą obniżać dynamikę wzrostu, szczególnie w krajach zależnych od tego sektora, w tym w niektórych krajach Europy Środkowej, w Turcji czy na Bałkanach. Z drugiej strony polityka, która zwiększa wykorzystanie strukturalnych funduszy unijnych, może stymulować inwestycje i wzrost w Europie Środkowej

stwierdza ekonomistka BŚ.

Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się odpowiedziały na kryzys wywołany pandemią w sposób bezprecedensowy, uruchamiając silne pakiety zapobiegające pogorszeniu dynamiki wzrostu. Wsparcie fiskalne w Europie Środkowej wyniosło średnio około 9 proc. PKB. Objęło różne formy, od pokaźnych środków uznaniowych do gwarancji kredytowych oraz innych działań kredytowych

dodaje Ohnsorge.

Skomentuj artykuł: