Chmury częstym obiektem ataku hakerów. Firmy nie zawsze są dobrze zabezpieczone

Coraz więcej firm wdraża technologie chmurowe na dużą skalę, jednak nierzadko odbywa się to bez odpowiedniego nadzoru ze strony działów IT i zespołów ds. bezpieczeństwa, co naraża przedsiębiorstwa na ataki hakerskie i wycieki danych - wynika z analizy KPMG.

Jak zauważa KPMG International w raporcie "Securing the cloud – the next chapter", pandemia COVID-19 spowodowała radykalne przyspieszenie tempa cyfryzacji przedsiębiorstw, a jednym z istotniejszych elementów tego procesu jest migracja do chmury obliczeniowej. Jak jednak zauważają autorzy opracowania, wraz z rozwojem technologii i zaawansowania rozwiązań chmurowych coraz większe są także wysiłki hakerów opracowujących nowe sposoby kradzieży danych, co może się okazać bardzo dotkliwe i kosztowne dla firm, które padną ich ofiarą.

Zdaniem autorów raportu, świadomość co do ważności skutecznego zarządzania obszarem bezpieczeństwa i ochrony kluczowych zasobów biznesowych wśród polskich firm pozostaje niewystarczająca. Według nich dowodzi tego, że aż 62 proc. spółek w Polsce ankietowanych przez KPMG nawet nie wie, w jakim modelu korzysta z chmury.

Eksperci KPMG zwracają uwagę na coraz większą skalę zjawiska tzw. shadow IT, czyli dokonywania zakupów usług chmurowych przez działy biznesowe z pominięciem działu IT, bez analizy ryzyka i bez zastosowania firmowych procedur. Zjawisko shadow IT budziło wiele obaw specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego jeszcze przed pandemią COVID-19, natomiast nagłe i masowe przejście na pracę w trybie zdalnym oraz zmiany w infrastrukturze dramatycznie zwiększyły skalę problemu - wskazują autorzy opracowania. Jak podkreślają, szczególnie dotyczy on firm, w których narzędzia wspierające pracę zdalną w zespołach nie funkcjonowały wcześniej lub były zbyt wolno wdrażane przez działy IT.

W konsekwencji braku odpowiedniego tempa działań wspierających pracę zdalną, działy biznesowe i indywidualni pracownicy z pominięciem działów IT zaczęli na większą skalę stosować w codziennej pracy rozwiązania oparte na chmurze. Jak zauważają eksperci, stosowane w tym celu aplikacje często nie są odpowiednio chronione – przez wieloskładnikowe uwierzytelnienie czy restrykcyjne polityki dotyczące tworzenia haseł. Mogą również nie spełniać wymogów prawnych w zakresie lokalizacji i retencji danych. Tymczasem z globalnego badania KPMG wynika, że już w 2019 roku aż 92 proc. firm obawiało się, że ich pracownicy i poszczególne działy biznesowe w nieautoryzowany sposób korzystają z usług chmurowych.

Jak czytamy w analizie, jednym ze słabych punktów wielu firm jest poczta e-mail oparta na chmurze. Choć oferuje ona organizacjom niezbędną elastyczność w obliczu nowej rzeczywistości, to zarazem ułatwia dostęp hakerom. Fakt, że cyberprzestępcy potrzebują jedynie danych uwierzytelniających, aby naruszyć konta e-mail, stał się przyczyną zakrojonych na szeroką skalę ataków typu BEC (ang. Business E-mail Compromise). Eksperci wskazują, że wystarczy przejęcie pojedynczego, firmowego konta e-mail za pośrednictwem witryny internetowej zbierającej dane uwierzytelniające, by hakerzy byli w stanie zdobyć zaufanie współpracowników, poznać zasoby czy partnerów biznesowych i uzyskać dodatkowe dane uwierzytelniające lub żądać nieuprawnionych transakcji finansowych.

KPMG przestrzega, że czujność zespołów ds. bezpieczeństwa IT w firmach, które migrują do chmury, jest często uśpiona za sprawą standardowych narzędzi monitorowania bezpieczeństwa oferowanych przez dostawcę usługi. Zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze jest jednak - wskazuje raport - procesem o wiele bardziej złożonym, wymagającym odpowiedniej analizy ryzyka i podjęcia konkretnych działań. Sprawnie muszą także funkcjonować procedury szybkiego reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa w chmurze. Osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa powinny mieć pewność, że działają one prawidłowo w przypadku wystąpienia zagrożenia.

"W tym kontekście trudno przecenić rolę edukacji w zakresie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej, bowiem znaczna część przedsiębiorstw jest wciąż sceptycznie nastawiona do bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych. Jedna na pięć organizacji w Polsce nie uważa, że usługi utrzymywane w ramach wewnętrznej infrastruktury firmy są bezpieczniejsze od usług chmurowych. Jednocześnie blisko połowa uważa oba rozwiązania za tak samo bezpieczne"

wskazuje raport. 
Źródło

Skomentuj artykuł: