Europa chce kontroli wydatków z Funduszy Odbudowy

Ponad 80 proc. Europejczyków oczekuje skutecznej kontroli wydawania unijnych funduszy przeznaczonych na odbudowę gospodarek UE po pandemii koronawirusa - wynika z badania opinii społecznej Eurobarometr opublikowanego w piątek przez Parlament Europejski.

Według sondażu 53 proc. obywateli w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że musi istnieć skuteczna kontrola wydatków, a kolejne 32 proc. raczej się z nim zgadza. Średnio w całej UE 8 proc. respondentów nie podziela tej opinii.

60 proc. respondentów uważa, że projekty finansowane z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) pomogą ich krajowi przezwyciężyć szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa. W Polsce tego zdania jest 64 proc. ankietowanych.

81 proc. respondentów twierdzi też, że UE powinna zapewniać fundusze na odbudowę jedynie tym państwom członkowskim, które przestrzegają zasad państwa prawa i wartości demokratycznych.

59 proc. obywateli twierdzi również, że RRF pomoże ich krajowi lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania. W tym kontekście badanie pokazuje również, że 53 proc. obywateli europejskich ma pozytywny obraz Unii Europejskiej, a 19 proc. postrzega ją negatywnie. Wśród polskich respondentów odsetek osób przychylnie nastawionych do UE wynosi 70 proc., a 25 proc. ocenia ją negatywnie.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Parlamentu Europejskiego przez Ipsos European Public Affairs w dniach 17-25 sierpnia 2021 r. online z udziałem 26 459 respondentów w wieku 15 lat i starszych w 27 państwach członkowskich. Wielkość próby na kraj wynosiła 500 wywiadów w Luksemburgu, na Cyprze i Malcie oraz 1000 wywiadów we wszystkich pozostałych krajach UE.

Źródło

Skomentuj artykuł: