Lotos Kolej rozpocznie w 2020 roku przewozy własnymi składami w Czechach

Lotos Kolej, spółka zależna Grupy Lotos, wchodzi na rynek czeski z przewozami własnymi składami pociągowymi - poinformował Lotos w komunikacie prasowym. Przewozy mają ruszyć w tym roku, a Czechy będą po Polsce i Niemczech trzecim krajem, w którym spółka będzie prowadziła działalność.

Lotos Kolej jest wiceliderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce. W Niemczech spółka prowadzi działalność od 2015 roku.

Rozszerzenie działalności na Republikę Czeską jest uzasadnione pod względem ekonomicznym. Zamierzamy w większym stopniu realizować międzynarodowe przewozy przez nasze zasoby. Dzięki temu zminimalizujemy konieczność korzystania z podmiotów zewnętrznych

powiedział prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk.

Lotos Kolej realizuje przewozy na stacjach granicznych z Rosją, Czechami, Słowacją i Białorusią. Spółka planuje również rozpocząć przewozy do stacji granicznej z Litwą i w ten sposób rozwinąć siatkę oferowanych połączeń w korytarzu Wschód – Zachód.

Lotos Kolej uruchamia codziennie kilkaset pociągów towarowych na obszarze całej Polski i kilkanaście w ruchu granicznym. Praca przewozowa spółki w Polsce w zeszłym roku wyniosła blisko 5,5 mld ntkm (netto tono kilometrów). To najlepszy wynik w 17-letniej działalności spółki.

Spółka eksploatuje około 130 lokomotyw i ponad 4000 wagonów, świadcząc usługi dla spółek grupy kapitałowej Lotos i dla klientów zewnętrznych. Spółka oferuje również usługi obsługi bocznicy kolejowej, wynajmu i serwisu technicznego taboru kolejowego oraz czyszczenia cystern kolejowych.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N