Napływ imigrantów napędza handel – więcej VATu w budżecie

Od początku wojny polską granicę przekroczyło 3,4 mln osób z Ukrainy – 15 proc. osiadło w stolicy, drugim najbardziej gościnnym miastem okazały się Katowice, a trzecim Wrocław.  Wartość faktur wystawionych w marcu przez małe i mikrofirmy w branżach związanych z handlem detalicznym i hurtowym jest ponad 44 proc. wyższa niż w lutym. W kwietniu średnio ponad 7 proc. spośród wszystkich odwiedzających centra handlowe stanowili właśnie Ukraińcy.

Od 24 lutego, czyli pierwszego dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 3,4 mln uchodźców z Ukrainy – wynika z danych Straży Granicznej. Mimo tego, że w ciągu ostatnich tygodni dynamika napływu Ukraińców zmalała, wciąż każdego dnia do Polski przybywa kilkanaście tysięcy osób.

Według raportu „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach" przeważająca większość Ukraińców, bo aż blisko 70 proc. zdecydowała się zatrzymać na dłużej w największych ośrodkach miejskich. Najwięcej, bo aż 15 proc. spośród wszystkich uchodźców osiadło w stolicy, drugim najbardziej gościnnym miastem okazały się Katowice, a podium zamyka Wrocław. Największy wzrost ogólnej liczby ludności odnotowano natomiast w Rzeszowie – od początku wojny populacja miasta wzrosła o aż 53 proc. Kolejny na liście jest Gdańsk z wynikiem 34 proc., a za nim Katowice – 33 proc. 

- Wielkość populacji Polski wynosi obecnie około 40 milionów. To oczywiście ogromne wyzwanie, z drugiej strony jest to jednak również duża szansa. Mimo ogólnie trudnej sytuacji na świecie, która niewątpliwie negatywnie wpływa na stan gospodarki, większa liczba ludności przekłada się na wzrost liczby konsumentów, co daje szanse na rozwój i ożywienie, które już widać w handlu. Ukraińcy zakładają też firmy, co widzimy po nowych profilach na faktura.pl

komentuje Grzegorz Grodek – prezes faktura.pl – platformy do wystawiania faktur.

Ponad 3 miliony nowych konsumentów = rosnący popyt

Konsekwencją napływu ukraińskich uchodźców jest wzrost popytu poprzez zwiększenie prywatnych wydatków osób przyjeżdżających do Polski ze swoimi środkami finansowymi. Ponadto, inne osoby prywatne oraz organizacje zwiększając swoje wydatki, by przyjąć uchodźców i im pomóc również przyczyniają się do napędzania sprzedaży. 

Rosnącą koniunkturę w handlu potwierdzają analizy faktura.pl. Wartość faktur wystawionych w marcu przez małe i mikrofirmy w branżach związanych z handlem detalicznym i hurtowym jest ponad 44 proc. wyższa niż w lutym i o prawie 100% wyższa niż w marcu rok temu. Marzec był miesiącem szczytowym pod względem liczby Ukraińców przekraczających polską granicę. Najwięcej uchodźców wjechało do Polski w drugim tygodniu wojny. Rekordowymi pod tym względem dniami okazały się 6 i 7 marca (niedziela i poniedziałek), do kraju wjechało wtedy odpowiednio 142,3 i 141,5 tys. osób. 

- Większa jest też średnia wartość VATu na fakturze w marcu tego roku w stosunku do lutego br. i marca przed rokiem. Mikrofirmy działające w branży handlu hurtowego i detalicznego wystawiają najwyraźniej większe faktury, bo więcej sprzedają. Większa niż w we wcześniejszych miesiącach jest też średnia liczba faktur wystawianych przez jedną firmę. Można zatem wnioskować, że napływ ludności znacząco wpłynął na ruch w handlu – dodaje Grzegorz Grodek z faktura.pl.

Ukraińcy często odwiedzają centra handlowe

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o aż 16,4 proc. w porównaniu z lutym 2022r. Pozytywne zmiany związane z napływem uchodźców widać też w centrach handlowych, które po długich miesiącach lockdownów ponownie zapełniają się klientami. Pomagają w tym także ukraińscy uchodźcy.

Jak wynika z analizy firmy Selectivv przeprowadzonej na podstawie obserwacji ruchu telefonów komórkowych w kwietniu średnio ponad 7 proc. spośród wszystkich odwiedzających centra handlowe stanowili właśnie Ukraińcy. W niektórych analizowanych obiektach ten wynik był nawet dwucyfrowy, a w przypadku każdego z centrów liczba gości tej narodowości rośnie regularnie z miesiąca na miesiąc. 

Źródło

Skomentuj artykuł: