Ponad 45 mln zł zysku netto warszawskiej giełdy

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) opublikowała informację o wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 r. w porównaniu z I kwartałem br.

W tym czasie przychody ze sprzedaży wyniosły 98,8 mln zł - o 12% mniej niż w I kwartale br. Koszty działalności operacyjnej: 51,1 mln zł - spadek o 24%; zysk z działalności operacyjnej: 49,8 mln zł -  wzrost o 11%; EBITDA: 58,4 mln zł - wzrost o 9%; zysk netto: 45,7 mln zł  - wzrost o 18%.

Na poziom przychodów wpływ miała zmiana wolumenu obrotu na rynkach w II kw. 2021 r. w stosunku do I kw. 2021 r:

  •     spadek łącznej wartości obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW o 20,1%;
  •     spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 11,2%;
  •     wzrost wolumenu łącznego obrotu energią elektryczną o 11,8%,
  •     wzrost wolumenu obrotu gazem o 1,0%,
  •     spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi OZE o 0,5% i wzrost obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej o 57,5%.

Niższe koszty operacyjne wynikają głównie z faktu, że w styczniu br. zawiązano rezerwy na szacowaną opłatę dla KNF z tytułu nadzoru za 2021 r. w kwocie 14,2 mln zł.

Jednocześnie GPW zastrzega, że podana wartość jest szacunkowa i może jeszcze ulec zmianie. Ostateczne wartości wyników finansowych za I pół. 2021 r. zostaną przekazane przez spółkę w raporcie okresowym za I półrocze 2021 r., który zostanie opublikowany 16 września br.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N