Przychody warszawskiej giełdy po I półroczu na zbliżonym poziomie, co rok temu

Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 99,1 mln zł w II kw. 2022 r. (+1,2% rdr) oraz 209,3 mln zł w całym I półroczu 2022 r. (-0,1% rdr). EBITDA wyniosła 46,8 mln zł (-18,8% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 97,5 mln zł (-12,5% rdr) w I półroczu 2022 r.

Ponadto zysk operacyjny wyniósł 37,3 mln zł (-23,7% rdr) za II kw. 2022 r. oraz 78,3 mln zł (-16,8% rdr) za I półrocze 2022 r. Zaś zysk netto wyniósł 38,1 mln zł (-15,5% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 76,1 mln zł (-9,3% rdr) w I półroczu 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115,0 mln zł dywidendy (2,74 zł na jedną akcję) - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.
W I półroczu 2022 r. Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) odnotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 76,1 mln zł - 9,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. W samym II kw. 2022 r. zysk netto wyniósł 38,1 mln zł, co oznacza spadek o 15,5% w porównaniu z II kw. 2021 r.  

- I kwartał 2022 roku stał pod znakiem wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji, II kwartał natomiast pod znakiem utrzymującej się niepewności co do sytuacji gospodarczej. Te zdarzenia wpłynęły na przetasowania w portfelach na rynku akcji, jak i rynku dłużnym oraz na wysokie obroty w pierwszym kwartale. W drugim kwartale zmieniła się struktura przychodów i nastąpił spadek na rynku finansowym  i wzrost na rynku towarowym - powiedział Piotr Kajczuk, dyr. Działu Finansowego GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Przychody GK GPW wyniosły w I półroczu br. 209,3 mln zł i były na zbliżonym poziomie jak przed rokiem. 44% przychodów stanowiły wpływy z obrotu na rynku finansowym, choć były one niższe o niemal 3 mln zł w porównaniu z I półroczem 2021 r. Wyższe były natomiast przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, sprzedaży danych i kalkulacji stawek referencyjnych.

O 12,5% wzrosły natomiast koszty operacyjne: - Wzrost był wywołany głównie przez wzrost kosztów IT, doradztwa oraz promocji. W wypadku IT wywołane było to osłabieniem kursu złotego oraz waloryzacją kosztów kontraktów. W przypadku doradztwa związane było z weryfikacją obecnej strategii, co stanowi pierwszy etap przygotowania do nowej strategii Grupy Kapitałowej GPW. Doradztwo dotyczyło również takich projektów jak Private Market, PCOL, Telemetria Operator oraz nowego systemu transakcyjnego. Wzrost kosztów promocji to efekt intensywniejszych działań i wydarzeń promocyjnych w postaci konferencji, które w 2021 roku realizowane były w mniejszym stopniu w związku z pandemią - dodał Piotr Kajczuk.

Mimo niełatwego makrootoczenia gospodarczego i geopolitycznego GPW pozostaje przewidywalną spółką dywidendową. 5 sierpnia br. Giełda wypłaciła akcjonariuszom 115,0 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku za 2021 r. Dywidenda na poziomie 2,74 zł na akcję była wyższa 0,14 zł od pierwotnie planowanej w polityce dywidendowej.

Źródło

Skomentuj artykuł: