Rzecznik MŚP apeluje o wsparcie dla kolejnych branż [LISTA]

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w stanowisku skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zaapelował o bezzwłoczne uzupełnienie wsparcia rządowego dla przedsiębiorców, których działalność została zamknięta rozporządzeniami Rady Ministrów. W ocenie Rzecznika MŚP obecny katalog kodów PKD nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy całkowicie stracili możliwość uzyskiwania przychodu.  

W piśmie do Premiera Adam Abramowicz podkreśla, że bez możliwości korzystania z rządowego wsparcia pozostają firmy z PKD branż, które teoretycznie mogłyby funkcjonować, ale faktycznie pozostają zamknięte z powodu ścisłego powiązania swej działalności gospodarczej z funkcjonowaniem firm, które są obecnie zablokowane albo działają w przestrzeniach zamkniętych, jak szkoły, uniwersytety czy targi. W związku z tym w załączeniu do pisma Rzecznik przekazuje listę 36 kodów PKD, które powinno objąć się natychmiastową pomocą.

Ponadto Rzecznik MŚP zwraca uwagę, że w ustawie nie ujęto przedsiębiorców, którzy założyli firmy w grudniu 2019 oraz w roku 2020 - nawet jeżeli ich działalność zawiera się w PKD wymienionych w ustawie, ponieważ nie mogą oni wykazać się 40. proc. spadkiem obrotów rok do roku.

- Solidarność społeczna i sprawiedliwość wymaga tego, aby wszyscy ci, którzy dla dobra publicznego są w tej chwili pozbawieni całkowicie przychodu, otrzymali rekompensaty i mogli przeczekać ten trudny czas bez dramatycznych dla nich skutków. Liczę na podjęcie szybkich działań, o które proszę w imieniu swoim oraz 258 organizacji z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

podsumowuje w swoim wystąpieniu Adam Abramowicz.

O jakie branże upomniał się Rzecznik MŚP? Publikujemy listę:

PKD 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek;
14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tekstury;
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
30.99.Z - Produkcja pozostałego sprzetu transportowego, gdzie indzie niesklasyfikowana;
46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z - Sprzedaz detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
47.79.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
49.32.Z - Działalność taksówek osobowych;
52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych;
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane;
79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
80.10.Z - Działalność ochraniarska;
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana;
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych;
95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski;
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Pełna treść pisma Rzecznika MŚP do Prezesa Rady Ministrów [KLIKNIJ]

Skomentuj artykuł:

N