W Polsce trzeci największy w UE wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła we wrześniu o 3,3% r/r i jest to najlepszy wynik w Unii Europejskiej w ujęciu rocznym - wynika z danych Eurostatu. Dane pokazują, że produkcja przemysłowa w strefie euro była we wrześniu niższa o 6,8% oraz o 5,8% w całej UE w porównaniu do września ub. roku - napisało w komentarzu ministerstwo rozwoju, pracy i technologii. 

W ujęciu miesięcznym Polska odnotowała we wrześniu wzrost polskiej produkcji przemysłowej o 3,1%, co było trzecim najlepszym wynikiem po Czechach (4,1%) i Słowacji (3,4%). Natomiast wobec poziomu z sierpnia br. wrześniowa produkcja w strefie euro spadła o 0,4%, zaś w całej UE utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca.

Największe spadki wystąpiły w produkcji dóbr kapitałowych - o 13,3% w strefie euro oraz o 11,9% w UE (r/r). Najlepsze wyniki odnotowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (wzrost o 0,7% w UE i spadek o 1,5% w strefie euro) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku (spadek o 1,5% w strefie euro i o 1,7% w UE).
 

Skomentuj artykuł: