Większość przedsiębiorstw odnotowała wzrost zysków i rentowności

Choć w II kw. br. sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w przekroju branżowym pozostała zróżnicowana, to przeważająca większość z nich odnotowała zarówno wzrost zysków, jak i rentowności. Wyraźną poprawę odnotowano zwłaszcza w branżach dotkniętych restrykcjami związanymi z pandemią - wynika z opublikowanego raportu NBP „Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” (październik 2021).

Według autorów raportu bardzo dobre rezultaty finansowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) spowodowały, że w II kw. 2021 r. średnie wartości wskaźników płynności firm osiągnęły kolejne historyczne maksima. Stopniowo jednak spada odsetek firm ze wskaźnikiem płynności przekraczającym referencyjny poziom 0,2, przy czym niemal 60 proc. analizowanych przedsiębiorstw wciąż utrzymuje bardzo wysoką płynność gotówkową”.

W III kw. 2021 r. stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych wzrósł we wszystkich klasach przedsiębiorstw wg przeznaczenia produkcji i usług; zarówno wśród eksporterów, jak i nieeksporterów.

Co istotne w III kw. br. poprawa kondycji przedsiębiorstw nastąpiła w większości branż i analizowanych klas. Przy tym prognozy popytu wskazują na nieznaczne wyhamowanie tempa poprawy popytu ogółem - zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym. 
Prognozy sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) na IV kw. 2021 r. i kolejne 12 miesięcy sugerują również niższą skalę poprawy sytuacji firm niż w poprzednim kwartale. Także kształtowanie się wskaźników prognoz eksportu sugeruje, że zarówno w IV kw. 2021 r., jak i w horyzoncie rocznym dynamika eksportu nieznacznie spadnie. Ich aktualne poziomy są jednak na tyle wysokie, że sytuacja nadal będzie korzystna.

Respondenci, uczestniczący w ankiecie autorstwa NBP, na podstawie której powstał raport, wskazują na dalszy wzrost popytu na pracę. W III kw. br. odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących nieobsadzone miejsca pracy wzrósł do najwyższego od 2016 r. poziomu. Najczęściej braki pracowników zgłaszają duże przedsiębiorstwa. 

Rekordowe są także prognozy popytu na pracę w IV kw. br. - udział przedsiębiorstw planujących zwiększenie liczby pracowników osiągnął historyczne maksimum. Korzystne są także roczne prognozy zatrudnienia.

Zaś w IV kw. spodziewane jest dalsze przyspieszenie wzrostu cen produkcji przedsiębiorstw ankietowanych w Szybkim Monitoringu NBP. Do wzrostu prognoz cen oferowanych produktów przyczyniają się głównie rosnące ceny zaopatrzenia, co jest często związane z kształtowaniem cen materiałów i surowców na rynku światowym w warunkach ich niedoboru.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: