Wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów

Trwają prace nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o działalności lombardowej, która uwzględni lub wyjaśni zgłoszone do tej pory uwagi - poinformowało ministerstwo finansów. Celem prac jest wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów oraz zwiększenie ochrony dla klientów.

Resort finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracują nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o działalności lombardowej, która uwzględni lub wyjaśni zgłoszone do tej pory uwagi.

Celem projektu jest wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów poprzez obowiązek rejestracji działalności w rejestrze przedsiębiorców oraz zwiększenie poziomu ochrony konsumenta. Projektowana ustawa określi ramy prowadzenia działalności lombardowej, obowiązki przedsiębiorców, definicję i elementy umowy pożyczki lombardowej, koszty pozaodsetkowe, zasady dotyczące sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy.

Projekt ustawy o działalności lombardowej był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społeczny. Zaktualizowana wersja projektu ustawy o działalności lombardowej będzie uwzględniała ustalenia konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 9 czerwca br.

Skomentuj artykuł: