Wzrasta liczba nowych firm

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON we wrześniu wzrosła o 18,9 proc. w porównaniu do sierpnia - podał dzisiaj GUS. Do rejestru we wrześniu wpisanych było ponad 4,6 mln podmiotów gospodarczych.

Urząd wyjaśnił, że na koniec września br. do rejestru REGON wpisanych było 4628,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 2,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

GUS dodał, że o 17,2 proc. wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych dla osób fizycznych; dla spółek ten wzrost wyniósł 10,3 proc. W grupie spółek handlowych odnotowano wzrost dla spółek akcyjnych (o 9,5 proc.) oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 8,2 proc.). Dla spółek cywilnych odnotowano z kolei wzrost o 26,4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Zgodnie z tabelą zamieszczoną przez GUS, we wrześniu liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniosła 33 138 i była wyższa o 18,9 proc. niż w sierpniu (27 870). Najmniej nowo zarejestrowanych podmiotów w tym roku w rejestrze REGON zostało zgłoszonych w kwietniu i maju br. (odpowiednio 14 026 oraz 22 836 podmiotów).

Urząd poinformował ponadto, że we wrześniu wyrejestrowano z rejestru REGON o 50,3 proc. więcej podmiotów niż przed miesiącem. Wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 43,5 proc.) oraz spółek (o 40,8 proc.) - dodano.

Zgodnie z informacją urzędu na koniec września br. podmioty z zawieszoną działalnością stanowiły 10,2 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON (47 tys. 3376 podmiotów, o 1,9 proc. więcej niż w sierpniu).

Jak wyjaśniono, największy wzrost liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (41,5 proc.). Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano również w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (2,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (1,8 proc.), kultura, rozrywka i rekreacja (1,6 proc.).

"Pod względem terytorialnym największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w województwie zachodniopomorskim (11,4 proc.), pomorskim (11 proc.), warmińsko-mazurskim (3,6 proc.)" - wskazał Urząd.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: