Zmiany w ustawie o cmentarzach

Dzisiaj zakończyły się konsultacje projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przewiduje on szereg zmian, na czele ze znaczącą cyfryzacją dokumentacji. Powstanie m.in. centralny rejestr grobów i miejsc spoczynku.

Wprowadzenie centralnego rejestru grobów i miejsc spoczynku, rejestru cmentarzy oraz wprowadzenie elektronicznej karty zgonu – to jedne z głównych zmian, jakie zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 30 października zakończyły się konsultacje dotyczące projektu, prowadzone przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci.

Cyfryzacja Miejsc Pamięci

Zmiany zapewnią lepszą ochronę grobów i cmentarzy oraz usprawnią zarządzanie przestrzenią. Projekt zakłada stworzenie centralnej bazy danych o cmentarzach i wszystkich miejscach pochówku. Miejsca spoczynku będzie można znaleźć na mapie grobów, dostępnej on-line. Projekt umożliwi też digitalizacje ksiąg cmentarnych i systemu elektronicznej ewidencji. Dzięki temu w łatwiejszy sposób zlokalizujemy groby naszych bliskich, cmentarze historyczne, groby wojenne, jak i miejsca spoczynku osób zasłużonych.

Bez wizyty w urzędzie

Projekt zakłada również zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i łatwiejsze uzyskiwanie i wytwarzanie dokumentów elektronicznych. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu elektronicznej karty zgonu i elektronicznej karty urodzenia. To rozwiązanie pozwoli na automatyczne przekazywania danych do rejestrów państwowych. Bez wizyty w urzędzie stanu cywilnego, szybciej i łatwiej uzyskamy odpisy aktów stanu cywilnego także w formie on-line. To także łatwiejsze i szybsze procedury dla lekarzy, ratowników medycznych oraz położnych.

Ponadto projekt zakłada utworzenie systemu i aplikacji służącej do obsługi elektronicznej karty zgonu. Projektowane przepisy umożliwią też automatyczny dostęp do danych o zgonach dla Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorców pogrzebowych i zarządców cmentarzy. Ułatwi to zdecydowanie procedury związane z pochówkiem i rejestracją zgonów.

Skomentuj artykuł: