150 mln zł na dopłaty do leasingu elektryków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska o zwiększenie o 150 mln zł puli środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Oznacza to, że kwota całkowita do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej programu „Mój elektryk” wzrosła do 400 mln zł. 

Dopłaty umożliwiają pokrycie wkładu własnego klienta starającego się o leasing samochodu elektrycznego. Zarząd Funduszu zaakceptował dotychczas dopłaty do ponad 7 tys. pojazdów. 

– „Mój elektryk” to wzorcowy program publiczny pozwalający realizować istotne cele polityki środowiskowej oraz stymulować rozwój gospodarczy. Skutecznie zwiększa on liczbę samochodów zeroemisyjnych na polskich drogach, a ścieżka leasingowa wspiera realizację zielonych ambicji przedsiębiorców. (…)Decyzja zarządu NFOŚiGW o zwiększeniu o 150 mln zł całkowitej puli środków do wykorzystania w ścieżce leasingowej to dobra wiadomość dla klientów - głównie przedsiębiorców - którzy myślą o leasingu samochodu elektrycznego, a jeszcze nie złożyli odpowiedniego wniosku. A jest to bardzo proste, gdyż program „Mój elektryk” działa na zasadzie „jednego okienka” - wszelkie formalności związane z leasingiem i dopłatą klient załatwia w wybranej firmie leasingowej współpracującej z BOŚ 

powiedział prof. Emil Ślązak p.o. prezesa BOŚ.

– Od początku uruchomienia programu „Mój elektryk” obserwujemy stale rosnące zainteresowanie programem, który wpisuje się w zapotrzebowanie rozwoju elektromobilności przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. Z perspektywy czasu możemy potwierdzić, że program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób fizycznych, jak i pozostałych jego beneficjentów. (…)Tylko od początku tego roku do BOŚ trafiło 1 tys. 130 wniosków o dopłaty na łączną kwotę 36,5 mln zł., a NFOŚiGW zatwierdził dofinansowanie dla 1 tys. 105 wniosków na sumę prawie 35 mln zł – podsumowuje Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Program „Mój elektryk”, zakłada dwie ścieżki – dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast ścieżka leasingowa jest prowadzona od listopada 2021 r. przez Bank Ochrony Środowiska. 

Przy uruchamianiu ścieżki leasingowej programu BOŚ początkowo miał do dyspozycji 20 mln zł. Następnie, w marcu 2022 r., NFOŚiGW zdecydował o zwiększeniu tej puli do 100 mln zł. Utrzymująca się duża popularność programu skłoniła Fundusz do sukcesywnego zwiększania jego budżetu – do 200 mln zł w sierpniu 2022 r. oraz do 250 mln zł w styczniu br. W związku z ostatnią decyzją – łączna pula środków przeznaczonych na dopłaty wzrosła do 400 mln zł. 

Od początku realizacji programu do BOŚ wpłynęło już 7900 wniosków o dotacje o łącznej wartości przekraczającej 262 mln zł. NFOŚiGW zaakceptował dotychczas ponad 7,3 tys. wniosków na sumaryczną kwotę ponad 244 mln zł, z czego ponad 5500 szt. (146 mln zł) dotyczyło samochodów osobowych, a około 1700 szt. (98 mln zł) pojazdów dostawczych. 

Wg danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych - na koniec marca br. - w Polsce zarejestrowanych było łącznie ponad 67 100 samochodów z napędem elektrycznym. 

Realizując program „Mój elektryk” BOŚ nawiązał współpracę z 28. firmami leasingowymi.
 

Skomentuj artykuł: