3 mld euro wsparcia dla firm. Jest zgoda KE

Zatwierdziliśmy polski program o wartości 3 mld euro na wsparcie firm działających na polskim rynku gazu w kontekście wojny Rosji z Ukrainą - podała Komisja Europejska.

Polska zgłosiła Komisji Europejskiej program wsparcia w wysokości 3 mld euro dla firm działających na polskim rynku gazu. Będą mogły z niego skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy działające na polskim rynku gazu, w szczególności sprzedawcy oraz podmioty prawnie zobowiązane do sprzedaży gazu ziemnego na rynku giełdowym.

Instytucje kredytowe i inne instytucje finansowe są wyłączone z programu.

W ramach tego środka pomoc będzie miała formę pożyczek preferencyjnych. Wsparcie będzie udzielane i administrowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło

Skomentuj artykuł: