5 mld zł wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych

- Mamy dzisiaj bardzo dobre wiadomości dla branży energochłonnej – kolejne wsparcie. Od 2016 r. konsekwentnie wspieramy ten sektor, który jest absolutną podstawą naszej gospodarki i przemysłu – zaznaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas konferencji prasowej dot. inauguracji programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. 

W spotkaniu w Warszawie, uczestniczyli również minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.
Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska budżet programu wynosi 5 mld zł. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorstwa energochłonne, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022.  Wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej.
- Dzisiaj ruszył kompleksowy program wsparcia dla sektorów energochłonnych. Odpowiada on nie tylko na bieżące potrzeby branży, ale również na wyjątkową sytuację, w której się w ostatnim roku wszyscy znaleźliśmy - powiedziała minister Anna Moskwa.
Celem programu jest wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw energochłonnych, zapewnienie stabilności i ciągłości produkcji, a przede wszystkim pomoc w utrzymaniu miejsc pracy. Grupa przemysłów, która może skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.
Kwota wsparcia zależy od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. Są to koszty zakupu gazu i energii wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50% względem średniej ceny z 2021 r.
Obowiązują dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40% pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022 albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit dotyczy również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych – aż do 50 mln euro na grupę kapitałową.
Operatorem programu w zakresie pomocy dla sektorów energochłonnych związanej z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej jest NFOŚiGW.
Wnioski o pomoc należy składać do 22 lutego br., wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”).

Skomentuj artykuł: