Bezrobotnych w lipcu najmniej od 1990

W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. - Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. - informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na tym samym poziomie - 4,9 proc.

Szacowana przez MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2022 r. wyniosła 4,9 proc., tyle samo co w miesiącu poprzednim. W zestawieniu z końcem lipca 2021 r. wskaźnik ten był niższy o 1 pkt. proc.

- Według wstępnych danych w końcu lipca 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych, czyli o 6,5 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych - 699 tys. - zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. To kolejny rekordowy miesiąc. Naturalnie miesiące letnie są tymi, gdy w związku z pracami sezonowymi bezrobocie spada, jednak wyniki najlepsze od 32 lat są powodem do zadowolenia

komentuje minister Marlena Maląg.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2022 r. kształtowała się w przedziale od 2,7 proc. w województwie wielkopolskim do 7,6 proc. w warmińsko-mazurskim. W 4 województwach wskaźnik zmniejszył się w porównaniu do czerwca br. o 0,1 p. p.

Porównując poziom bezrobocia w końcu lipca br. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o ok. 108,3 tys. osób (o 11,8 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,6 punktu proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że Polska po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce krajów UE z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia. Stopa bezrobocia w czerwcu br. wyniosła w Polsce - według metodologii Eurostatu - 2,7 proc. Wśród krajów UE było to 6 proc., a w krajach strefy euro - 6,6 proc. Polska zajęła drugie po Czechach (2,4 proc.) miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE. Trzecie były Niemcy z wynikiem 2,8 proc.

Skomentuj artykuł: