Cztery polskie uczelnie w rankingu Research.com

W ogólnoświatowym rankingu uczelni prowadzących badania w zakresie inżynierii mechanicznej znalazły się cztery polskie szkoły. Wśród nich nasza – powiedział prorektor Politechniki Opolskiej prof. Grzegorz Królczyk.

Do nowego rankingu Research.com, obejmującego tylko uczelnie prowadzące badania w zakresie inżynierii mechanicznej, zakwalifikowano blisko pięćset uczelni z całego świata. Wśród ocenianych w rankingu szkół znalazły się cztery z Polski – poinformował prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej prof. Grzegorz Królczyk.

"Politechnika Opolska w zestawieniu krajowym jest na trzecim miejscu za Politechniką Lubelską i Politechniką Gdańską. Za nami jest Politechnika Łódzka. W skali całego świata jesteśmy na 222. miejscu. Zwracam jednak uwagę, że mówimy tylko o uczelniach, które dostały się do rankingu, czyli o liczących się ośrodkach akademickich – powiedział prof. Królczyk.

W rankingu brane były pod uwagę osiągnięcia ośrodków naukowych i dorobek każdego z naukowców, na który składają się publikacje z dziedziny inżynierii mechanicznej.

"Dzięki temu uczelnie nie tylko widzą, w jakim są miejscu, ale także kandydaci na studia mogą sprawdzić, co dana uczelnia ma im do zaoferowania i na jakim poziomie" – uważa prof. Królczyk.

Przedstawiciele opolskiej uczelni zaznaczają, że politechnika w ostatnim czasie została doceniona m.in. w rankingu Nature Index, który klasyfikuje kraje i uczelnie pod względem liczby artykułów naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie, a dane z platformy SciVal wskazują, że w ciągu dwóch lat liczba publikacji naukowców z Opola w prestiżowych czasopismach naukowych wzrosła trzykrotnie. Co ciekawe, według danych Politechniki Opolskiej, największe zainteresowanie wynikami prac z Opola wykazują Amerykanie.

Źródło

Skomentuj artykuł: