Czwarta rewolucja przemysłowa szansą dla polskiego biznesu

„Podejście UE do sztucznej inteligencji. Co to oznacza dla rynków, konsumentów i obywateli?” - pod tym hasłem odbył się wczoraj panel zorganizowany przez Związek Pracodawców Business & Science Poland w Brukseli. Udział w nim wzięli doradca Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen ds. polityki cyfrowej, Anthony Whelan, europarlamentarzyści z trzech grup politycznych, Dragos Tudorache (Renew Europe), Adam Bielan (EKR), Edina Toth (EPP) oraz ekspert ds. sztucznej inteligencji, profesor Aleksandra Przegalińska-Skierkowska. Panel zorganizowano w przeddzień rozpoczęcia prac Specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA).

Celem panelu było określenie korzyści i wyzwań, które stwarza sztuczna inteligencja w przededniu rozpoczęcia negocjacji w Brukseli nad stworzeniem bezprecedensowych ram prawnych. W obliczu rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji uczestnicy skupili się na jej możliwych zastosowaniach w świecie biznesu, przyszłej roli społecznej i wyzwaniach w związku z pilną potrzebą edukacji Europejczyków w tej dziedzinie. Uczestnicy zgodnie uznali, że przyszłe decyzje odnośnie rozwoju sztucznej inteligencji będą mieć znaczący wpływ na zmiany funkcjonowania europejskiego jednolitego rynku.

- Rozwój technologii sztucznej inteligencji ma szansę stać się ważnym narzędziem dla polskiego sektora IT oraz całej polskiej gospodarki, w wyrównywaniu przewag konkurencyjnych na rynku wspólnotowym

podkreślał eurodeputowany Adam Bielan.

- Czwarta rewolucja to szansa dla MŚP w Polsce. Musimy uważać, żeby ten sektor nie podlegał nadmiernej regulacji. Kluczowe jest wzmocnienie związku między nauką a biznesem. Dlatego organizacje takie jak Business & Science Poland są tak ważne.

– Jednolite podejście UE do sztucznej inteligencji to szansa dla polskich start-upów, które bez rozbudowanych działów prawnych, będą mogły rozwijać i oferować swoje technologie AI w całej Unii. Nie byłoby to możliwe, gdyby każdy kraj członkowski tworzył własne przepisy – skomentował Anthony Whelan. - Komisja Europejska nie chce tworzyć nowych przepisów dla sztucznej inteligencji, naszym celem jest zapewnienie, aby użytkownicy AI mieli zagwarantowane takie same prawa jak w świecie off-line.

Uczestnicy podkreślali jak ważne jest przygotowanie społeczne do zmian, które prawdopodobnie dotkną wszystkich dziedzin naszego życia. Kluczowe jest stworzenie wspólnego stanowiska wszystkich krajów UE wobec sztucznej inteligencji oraz stworzenie regulacji, które przy zachowaniu całego potencjału AI pozwolą za zachowanie prawa do prywatności obywateli.

– Niektóre stanowiska pracy znikną, a pojawią się nowe. Najważniejsze jest zrozumienie zawodów przyszłości. Musimy być liderami i zacząć przygotowywać nasze systemy edukacyjne i społeczeństwa na nie. – ocenił rumuński eurodeputowany Dragoş Tudorache, który dziś obejmie przewodnictwo w pracach komitetu AIDA.

– AI to obosieczny miecz. Zapewnia rozwój gospodarczy, ale może naruszać prywatność i wpływać na zaufanie obywateli. Potrzebujemy ram regulacyjnych, które pomogą UE szanować podstawowe prawa. Musimy też edukować konsumentów

powiedziała Edina Toth, węgierska eurodeputowana.

Uczestnicy panelu uznali, że dla pełnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji, razem z jej rozwojem oraz odpowiednimi regulacjami musi iść szeroka edukacja społeczna, skupiająca się na rozwijaniu nowych kompetencji.

– Sztuczna inteligencja jest powiązana z wartościami europejskimi, jest też zależna od wykorzystania danych. Te powinny być dostępne także dla europejskich MŚP. – zauważyła prof. Aleksandra Przegalińska, prorektor Akademii im. Leona Koźmińskiego. – Jeżeli chcemy używać AI coraz intensywniej, musimy korzystać z większej ilości danych dostępnych nie tylko dla wielkich firm, ale też dla mniejszych – dodała.

Business & Science Poland jest Związkiem Pracodawców, który łączy doświadczenia i rozwiązania polskiego biznesu i nauki z pracami Unii Europejskiej.

- Unia Europejska jako pierwsza na świecie zamierza stworzyć ramy prawne dla sztucznej inteligencji, a my jesteśmy obecni w tej debacie od samego początku. Wczorajsza dyskusja jest kolejnym przykładem skuteczności strategii BSP. Dziś, w Parlamencie Europejskim odbędzie się pierwsze posiedzenie Specjalnej Komisji ds. sztucznej inteligencji, a wczoraj jej członkowie dyskutowali z KE o priorytetach prac w naszej siedzibie

podkreślił Piotr Dytko, Prezes Business & Science Poland.

Skomentuj artykuł: