Deripaska wyeliminowany z Rady nadzorczej koncernu budowlanego

Thomas Bull, członek Rady Nadzorczej koncernu budowlanego Strabag SE delegowany przez akcjonariusza Rasperia, w której rosyjski oligarcha Oleg Deripaska posiada pośrednio 49% udziałów i którą kontroluje, został odwołany.

Jednocześnie skład Rady Nadzorczej firmy został zmniejszony z czterech do trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Był to jedyny punkt porządku obrad ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia koncernu w Wiedniu. Został przyjęty wymaganą większością głosów. Hermann Melnikov, który został nominowany przez Rasperię do Rady Nadzorczej, zrezygnował z mandatu z własnej woli jeszcze 13 kwietnia.

8 kwietnia br. UE, w ślad za Kanadą i Wielką Brytanią, nałożyła sankcje na Olega Deripaskę. W wyniku „zamrożenia aktywów” zablokowano wykonywanie wszystkich praw związanych z akcjami Strabag SE należącymi do Rasperii, w związku z czym prawo do delegowania związane z akcją imienną nr 2 jest również obecnie zamrożone.

- Strabag od początku wojny zajął jasne stanowisko i w związku z tym dąży do pełnego wdrożenia sankcji UE - ocenił Alfred Gusenbauer, przewodniczący Rady Nadzorczej austriackiego koncernu.

Źródło

Skomentuj artykuł: