Bardzo dobre wyniki finansowe giełdy

Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 106,1 mln zł w III kwartale 2023 r. (+19,9% rdr) oraz 329,0 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r. (+10,5% rdr). Przychody z nowych linii biznesowych – Armenia Securities Exchange i GPW Logistics – wyniosły w III kw. 2023 r. łącznie 10,5 mln zł oraz 29,5 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r.
 

Ponadto EBITDA GK GPW wyniosła 39,7 mln zł w III kw. 2023 r. (+36,1% rdr) oraz 118,5 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r. (-6,4% rdr). Zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wyniósł 39,7 mln zł (+27,5% rdr) i 111,3 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2023 r. (+3,7% rdr).

– Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której w każdym z trzech kwartałów roku odnotowujemy ponad 100 mln zł przychodów. Skumulowane przychody GPW w latach 2017-2022 wzrosły natomiast  o 25 proc. w porównaniu do lat 2011-2016. Te dane finansowe potwierdzają, że prowadzona przez nas od 2018 roku strategia rozwoju przynosi pożądane efekty – powiedział Marek Dietl, prezes GPW.

O potencjale i stabilności GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy.

– Od 2010 r. GPW przekazała akcjonariuszom łącznie ponad 1,23 mld zł – ponad 60 procent tej kwoty trafiło do akcjonariuszy w czasie mojej prezesury – dodał Marek Dietl.

Źródło

Skomentuj artykuł: