Powołano nowego prezesa GPW

W poniedziałek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych przyjęło uchwałę o powołaniu Tomasza Bardziłowskiego na prezesa GPW. Zdecydowano również o odwołaniu z funkcji prezesa Marka Dietla. Dokonano też zmian w Radzie Giełdy.

W trakcie poniedziałkowego NWZ GPW Skarb Państwa zgłosił wniosek dotyczący zmian w zarządzie spółki i odwołania z funkcji prezesa Marka Dietla. Jednocześnie SP zgłosił kandydaturę Tomasza Bardziłowskiego na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, która zdobyła większość. Dietl był szefem GPW od połowy czerwca 2017 roku.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mecenas Robert Gowin wyjaśnił w poniedziałek, że Bardziłowski obejmie funkcję prezesa GPW z momentem wyrażenia zgody na zmiany w zarządzie przez KNF. Odwołanie dotychczasowego prezesa GPW wejdzie w życie z momentem doręczenia zgody KNF na zmiany w zarządzie Giełdy.

Tomasz Bardziłowski od lutego 2019 roku jest dyrektorem zarządzającym i doradcą zarządu Ipopema Securities, a wcześniej m.in. dyrektorem zarządzającym Credit Suisse Securities, prezesem zarządu CAIB Securities, wiceprezesem Vestor Dom Maklerski i szefem działu akcji CEE w UniCredit.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w poniedziałek dokonało też zmian osobowych w Radzie Giełdy. Odwołany został Dominik Kaczmarski, dotychczasowy prezes Rady Giełdy, Izabela Flakiewicz (wiceprezes Rady), a także Janusz Krawczyk, Adam Szyszka i Eva Sudol. Akcjonariusze nie podjęli uchwały ws. odwołania ze składu Rady jej sekretarza Michała Bałabanowa.

NZW na miejsce odwołanych członków Rady powołała Pawła Homińskiego, Jerzego Kalinowskiego, Piotra Prażmo, Małgorzatę Rusewicz, Iwonę Srokę oraz Katarzynę Szwarc. Homiński, Kalinowski, Prażmo, Sroka i Szwarc zostali wcześniej zgłoszeni przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działające w imieniu Skarbu Państwa. Rusewicz była natomiast zgłoszona przez Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. O miejsca w Radzie Giełdy ubiegało się w sumie dziewięciu kandydatów.

Zgodnie ze statutem spółki, Rada Giełdy liczy od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Statut stanowi, że zarząd Giełdy jest organem wykonawczym spółki i składa się od trzech do pięciu członków, w tym prezesa. Kadencja członków zarządu jest wspólna i wynosi cztery lata. Prezesa GPW powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zgodę na zmiany w zarządzie spółki udziela Komisja Nadzoru Finansowego.

W okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. zysk Grupy Kapitałowej GPW wzrósł o 5 proc. (5,3 mln zł), do 112,6 mln zł, w stosunku do zysku w tym samym okresie 2022 r.

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Najbardziej płynnym instrumentem pochodnym, dającym najwyższe wolumeny obrotów, pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20. Skarb Państwa ma 35 proc. akcji warszawskiej Giełdy.

Źródło

Skomentuj artykuł: