Prawo, które ochroni pieniądze Polaków

Chociaż w inwestowaniu Polacy nie są skłonni do ryzyka, to wciąż wpadają w sidła różnego typu oszustów. „Tu sama edukacja, choć potrzebna, nie wystarczy. Niezbędne jest wypracowanie mechanizmów prawnych i warunków rynkowych zabezpieczających Polaków przed utratą pieniędzy” - mówi dr Konrad Hennig. Właśnie temu służyć będą warsztaty Forum Prawo dla Rozwoju Save&Invest, które 18 listopada w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych zgromadzą ekspertów prawa, bankowości czy finansów, ale i przedstawicieli sektora publicznego.

W 2019 r. oszczędności Polaków wzrosły do rekordowej sumy 2 bilionów złotych. Rośnie też skłonność do oszczędzania, zaś kwota odkładanych przez gospodarstwa domowe środków przekroczyła w ubiegłym roku 500 zł miesięcznie.

„I choć polski rynek powoli staje się dojrzałym, rozwiniętym rynkiem kapitalistycznym, to Polacy wciąż najchętniej trzymają pieniądze na koncie albo w domu w gotówce. Nie mamy świadomości jak działają poszczególne instrumenty i nie wiemy, jak się zabezpieczyć przed ryzykiem, więc go unikamy. Czasem tylko pozornie, a że instytucje nadzoru nie działają tak, jak powinny to potem mamy do czynienia z aferami ja Amber Gold, czy GetBack”

podkreśla dr Konrad Hennig, wykładowca akademicki, ekspert z zakresie analizy polityk publicznych, dyrektor programowy Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth, w ramach którego odbywa się Save & Invest Forum.

Uczestnicy poniedziałkowego spotkania w siedzibie GPW zastanowią się, jak skutecznie rozwijać wiedzę ekonomiczną Polaków, w jaki sposób dostępność produktów finansowych i ich parametry powinny być prezentowane w przekazach reklamowych i informacyjnych i jak przywrócić zaufanie do instytucji finansowych oraz państwa jako regulatora i nadzorcy rynku.

„Polska jest krajem o zerwanej ciągłości zarządzania majątkiem prywatnym, gdzie gwarancja prawa własności została naruszona, a proces przywracania zaufania zajmie jeszcze długie lata. Zastanowimy się, jaka rola w tym procesie może przypadać samym instytucjom finansowym”

mówi dr Hennig.

Dodaje, że kluczową rolę mogą odegrać mechanizmy wymuszające na doradcach finansowych profesjonalne i etyczne działanie, tak by przeciętny Kowalski nie był zachęcany do kupienia produktów, których nie rozumie, a które są dla niego niekorzystne poprzez niską elastyczność czy nieakceptowalne ryzyko.

Specjaliści wypracowywać będą też spójną koncepcję zmian w systemie produktów finansowych, narzędzi i kierunków inwestycyjnych, politycznych oraz prawnych rozwiązań, będących odpowiedzią na wymogi rosnącego i zmieniającego się rynku finansowego.

Na podstawie zapisów z warsztatów przygotowany zostanie raport strategiczny de lege ferenda, pod redakcją doświadczonych ekspertów, opatrzony wprowadzeniem do poruszanej tematyki oraz prezentacją dobrych praktyk z branży produktów finansowych, zawierający rekomendacje prawne dla interesariuszy i decydentów. Dokument trafi do przedstawicieli rządu RP, sejmowych i senackich komisji finansów, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, do mediów i interesariuszy branżowych: organizacji pozarządowych, związków zawodowych i instytucji publicznych.

Warsztaty rozpoczną się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o godzinie 10.00.

Kontakt:
Piotr Matryba
Sekretarz Forum #Law4Growth
tel. 607 894 484
e-mail: piotr.matryba@law4growth.com
http://www.law4growth.com

Tagi

Skomentuj artykuł: