Przewodnik dla firm do raportowania nt. ESG

„Wytyczne do raportowania ESG” przygotowane zostały przez GPW we współpracy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz firmą doradczą Steward Redqueen. Publikacja zaktualizowanego przewodnika planowana jest w połowie br.

Z roku na rok inwestorzy oczekują od spółek publicznych coraz bardziej rzetelnego i szczegółowego raportowania danych niefinansowych. W szczególności chodzi o informacje w zakresie oddziaływania na środowisko, czynników społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym. Reagując na te zmieniające się potrzeby inwestorów i zobowiązania emitentów w obszarze ESG, GPW kończy prace nad aktualizacją przewodnika raportowania ESG dla spółek. 

- Warto wiedzieć, że w ciągu trzech lat istotnie zmieniły się uwarunkowania regulacyjne obowiązujące w przypadku raportowania danych ESG, szczególnie na rynku europejskim. Zmieniły się również standardy raportowania i informacje, które są istotne z punktu widzenia inwestorów. W pierwszym etapie prac nad aktualizacją „Wytycznych do raportowania ESG” zapytaliśmy spółki jakie są ich zdaniem największe wyzwania w kontekście raportowania. (…) Drugim ważnym elementem przewodnika były konsultacje z inwestorami – do tego procesu zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli funduszy krajowych, jak i największych instytucji międzynarodowych (…). W tej chwili jesteśmy na początku wdrażania nowej dyrektywy CSRD, która narzuci istotny wymóg w kontekście precyzyjnych zasad raportowania danych ESG. Chcemy więc, aby nasz przewodnik był pierwszym tego typu dokumentem, który przygotuje emitentów krajowych, a być może również spółki nie giełdowe (…), do wypełnienia wymogów raportowania SRS (…) - powiedział dr Tomasz Wiśniewski, koordynator strategii ESG dla rynku kapitałowego, GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Zarówno emitenci, jak i inwestorzy wskazywali na potrzebę zawarcia w przewodniku tabeli ze wskaźnikami ESG: 

 

- Chcemy, aby nasz przewodnik zawierał w sobie tabelę wzorcową, która będzie prezentowała najbardziej pożądane wskaźniki ESG z punktu widzenia inwestorów. Każda spółka, która będzie chciała zastosować się do naszych wytycznych będzie mogła wykorzystać naszą tabele i uzupełnić ją swoimi danymi (…) 

dodał Wiśniewski.

„Wytyczne do raportowania ESG” przygotowane zostały przez GPW we współpracy z partnerami: Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz specjalizującą się w obszarze zrównoważonego rozwoju firmą doradczą Steward Redqueen. Powstały one jako praktyczne narzędzie mające wspierać emitentów w ujawnianiu danych ESG zgodnie z najnowszymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Publikacja zaktualizowanego przewodnika planowana jest w połowie roku.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: