Jak oszczędzać na emeryturę? Podpowiadamy

Oszczędności emerytalne Polaków szacowane są na ogromną kwotę prawie 4 bilionów zł. Są na kontach w ZUS, KRUS, OFE, PPK, PPE, IKE oraz IKZE. Teraz dochodzi nowa możliwość odkładania na czas po zakończeniu aktywności zawodowej - w naszym kraju jest już dostępny Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE).

Pierwszym dostawcą OIPE w Polsce jest firma Finax ze Słowacji, który wcześniej wprowadził swoją Europejską Emeryturę u siebie, w Czechach i Chorwacji - pisze Gazeta Polska Codzieniie. Jak wyjaśnia firma, OIPE to najnowsza część trzeciego filaru emerytalnego, bazująca na unijnych zasadach. Pozwala inwestować na emeryturę taniej, bo od wypracowanego w OIPE zysku - jeśli spełni się wymogi ustawowe, m.in. nie wypłaci środków przed ukończeniem 60 lat - nie zapłacisz tzw. podatku Belki od zysków kapitałowych. Produkt może także “wędrować” za posiadaczem do innych krajów UE, dzięki czemu można powiedzieć, że to taka Europejska Emerytura. – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny jest nowym rozwiązaniem wymyślonym przez Unię Europejską, która chciała w ten sposób stworzyć prosty produkt emerytalny, z którego można korzystać w całej UE. Daje te same możliwości emerytalne wszystkim pracownikom i mieszkańcom Unii Europejskiej – mówi agencji Newseria Biznes Juraj Hrbaty, prezes firmy inwestycyjnej Finax. – Młode pokolenie często podróżuje po Unii Europejskiej w celach zarobkowych. I za pomocą tego produktu UE chciała wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na jeden, wspólny, europejski produkt emerytalny – dodaje. 

Finax oferuje model inwestowania w konkretny portfel ETF (skrót od ang. Exchange Traded Fund - to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, podobnie jak akcje, a jego zadaniem jest śledzenie ruchów indeksów giełdowych: akcji, czy obligacji). Są oczywiście opłaty za zarządzanie portfelem (Finax pobiera główną opłatę w wysokości 1% + VAT (20%) od wartości zarządzanego majątku, czyli łącznej wartości papierów wartościowych oraz gotówki w skali roku stosując przy tym zniżki), ale brak prowizji od transakcji, osiągniętych zysków czy opłat za zmianę składu portfela. W Polsce Finax na początku będzie oferować swój produkt, pobierając opłatę 0,72 proc. rocznie od wielkości aktywów. Na Europejską Emeryturę w Polsce będzie można wpłacać trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w 2023 roku to maksymalnie 21312 zł. Przedstawiciele funduszu przekonują, że w długim terminie portfele Finax pokonują wyniki najpopularniejszych tradycyjnych funduszy inwestycyjnych min. dzięki oparciu zarządzania portfelem na sztucznej inteligencji. Nie ma jednak gwarancji zysku tak jak w banku. “Nikt nie gwarantuje Ci zwrotu z inwestycji. Wartość spółek na giełdzie może wzrosnąć lub spaść. Jeśli firma zawiedzie, cena akcji spada, jeżeli natomiast odnosi sukcesy, cena akcji rośnie. To samo dotyczy funduszy indeksowych, ale w szerszym kontekście. Jeśli gospodarka ma się dobrze, indeksy rosną, i na odwrót - czytamy na stronie Finax. - Dlaczego zatem ludzie inwestują? Dlatego, że w długim okresie inwestycje przynoszą lepsze wyniki niż pieniądze, które leżą na koncie bankowym. Właściwie im wyższe ryzyko, tym wyższa stopa zwrotu. Jeżeli możesz zatem zaakceptować wyższe ryzyko straty, w nagrodę otrzymasz szansę na lepsze wyniki”. – OIPE wiąże się z niskimi kosztami, jest prosty i przejrzysty, a przy tym opiera się na przepisach unijnych, więc nie jest obciążony ryzykiem zmiany zasad przez rząd krajowy w krótkim czasie. W dużej mierze bazuje na stopie zwrotu i – w odróżnieniu od obecnych systemów emerytalnych – opiera się na kapitale, co oznacza, że w przyszłości powinien przynieść bardzo wysoki zwrot – ocenia szef Finax. Nowy produkt znajduje się pod stałym nadzorem regulatorów krajowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Jest też obwarowany wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa portfeli inwestycyjnych.
W Polsce w indywidualnych produktach emerytalnych oszczędza już około miliona osób. Np. na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emertalnego (IKZE) można wpłacić do 31 grudnia 2023 roku maksymalnie 8322 zł lub 12 483 zł, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność. Tu też jest zachęta podatkowa - pieniądze wpłacane na IKZE można odliczyć co roku od dochodu. Zwrot podatku za 2023 rok, w zależności od progu podatkowego, może wynieść do 2663,04 zł, a jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność - nawet 3994,56 zł. W dodatku nie zapłacisz 19%-go podatku od zysków kapitałowych, pod warunkiem że wpłacisz środki na IKZE w co najmniej 5 dowolnych latach, a wypłacisz je po ukończeniu 65 lat. W Polsce dostępne jest też Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). W 2023 roku można wpłacić na IKE maksymalnie 20805 zł. W tym przypadku nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłacimy środki po ukończeniu 60 lat lub 55. roku życia i nabyciu praw emerytalnych.

Skomentuj artykuł: