Rodzice aktywnie oszczędzają dla dzieci

W obliczu zmieniających się realiów ekonomicznych rodzice stają przed pytaniem: jak najlepiej przygotować swoje dzieci do dorosłego życia? Badanie przeprowadzone przez firmę Fondee rzuca światło na różnorodne podejścia oraz nowe wyzwania w planowaniu przyszłości finansowej najmłodszych członków rodziny – napisał Jan Hlavsa, szef Fondee.

Badanie firmy pozwoliło zidentyfikować metody, jakie rodzice stosują w kwestii oszczędzania na przyszłość swoich dzieci:

  • 33% z nich planuje oszczędzać, aby każde z ich dzieci otrzymało od 20 tysięcy do 100 tys. zł, gdy dorosną.
  • 22% badanych oszczędza na przyszłość dziecka lub dzieci, aby każde z nich dostało od 100 do 200 tys. zł, gdy dorosną.
  • 12% wyznacza sobie za cel oszczędzanie do 20 tys. zł dla każdego z potomków.
  • 6% zamierza oszczędzać tak, by każde z dzieci miało dostęp do kwoty pomiędzy 200 a 400 tys. zł.
  • 4% stanowią rodzice, którzy mają zamiar zapewnić swoim dzieciom kwotę przekraczającą 400 tys. zł na wejście w dorosłe życie.

Badanie wykazało także, iż rodzice preferują różnorodne formy inwestowania dla przyszłości dzieci.

Najpopularniejszą opcją okazały się lokaty terminowe, wybierane przez 39% respondentów. Ta forma inwestycji charakteryzuje się stabilnością oraz niskim ryzykiem, co sprawia, że cieszy się dużym zaufaniem. Kolejną popularną opcją jest inwestowanie w akcje, które wybiera 33% badanych. Inwestycje w akcje mogą przynieść wyższe zyski, jednak wiążą się również z większym ryzykiem, związanym z wahaniem kursów na rynku kapitałowym.

Niezmiernie ważnym aspektem dla 24% respondentów są inwestycyjne ubezpieczenia na życie, które stanowią formę zabezpieczenia finansowego na wypadek niespodziewanych sytuacji, jednocześnie umożliwiając budowanie kapitału.

Kolejne miejsce zajmują fundusze udziałowe, wybierane przez 23% badanych. To instrumenty inwestycyjne, które pozwalają na dywersyfikację portfela, co minimalizuje ryzyko strat.

Warto zaznaczyć, że 21% respondentów decyduje się na inwestowanie w kryptowaluty. To relatywnie nowa, dynamiczna i rozwijająca się forma inwestowania, która przyciąga coraz większe zainteresowanie ze względu na potencjalnie wysokie zyski.

Ostatecznie wybór formy inwestycji dla przyszłości dzieci zależy od preferencji oraz tolerancji na ryzyko rodziców, którzy starają się wybrać najlepsze rozwiązanie z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej.
Badanie wyraźnie pokazuje, że rodzice starają się aktywnie planować przyszłość swoich dzieci, rozważając różnorodne strategie oszczędzania i inwestowania. Nowe wyzwania ekonomiczne wymagają dostosowania tradycyjnych metod, a także wprowadzenia nowych narzędzi – napisał na zakończenie Jan Hlavsa.
 

Skomentuj artykuł: