Uczestnik PPK liczy zyski

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,37 mln osób z 314 tys. podmiotów, co oznacza wzrost miesiąc do miesiąca o blisko 20 tysięcy nowych uczestników. Aktualna partycypacja w programie osiągnęła 45%, przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 osób osiągnęła 70%. W firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników zbliża się do 35%. Powoli rośnie partycypacja w sektorze publicznym i wynosi aktualnie 26,15%.

- Tak, jak twórcy pracowniczych planów kapitałowych korzystali z doświadczeń zagranicznych -wybierając z nich najlepsze praktyki i najbardziej efektywne mechanizmy, które następnie dostosowali do polskich realiów - tak kraje, które w najbliższych latach planują wdrożenie programu podobnego do PPK, są zainteresowane polskimi doświadczeniami - informuje Marta Damm-Świerkocka, ekspert Biuro Komunikacji PFR. - Proces przygotowywania ustawy, wdrażania programu oraz pierwszego automatycznego zapisu stanowią doskonałą wskazówkę. Dlatego chętnie dzielimy się doświadczeniami podczas najważniejszych międzynarodowych konferencji dotyczących przyszłości rynku emerytalnego. 

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty nieznacznie spadła i wynosi aktualnie 17,99 mld złotych. Suma wpłat pracodawców wynosi ponad 7,02 mld, a suma wpłat uczestników 9,24 mld. Dopłaty państwa to kwota 1,73 mld złotych. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, średni koszt prowadzenia PPK kształtuje się na niezmiennie niskim poziomie 0,333%. - Uczestnik PPK, zarabiający 5 300 zł, oszczędzający w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD ma od 114% do 129% więcej niż sam wpłacił - wylicza rzeczniczka.

Aktualnie osoby innej narodowości stanowią 5,76% uczestników PPK. Wśród osób innej narodowości niż polska, uczestniczących w PPK, na siódmym miejscu - zastępując obywateli Mołdawii - znaleźli się obywatele Gruzji. 

Zachodzą też zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, Najnowsze, polegające na uzupełnieniu art. 63 tej ustawy, weszły w życie 29 września 2023 r. W nowych przepisach przyjęto, że Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o usunięciu towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechnego towarzystwa emerytalnego (PTE), pracowniczego towarzystwa emerytalnego (PrTE) lub zakładu ubezpieczeń, umieszczonego w Ewidencji PPK, na wniosek tego podmiotu. Przed nowelizacją ustawy o PPK nie było formalno-prawnych możliwości złożenia wniosku o usunięcie z Ewidencji PPK, np. w związku ze zmianą profilu prowadzonej działalności statutowej. Nowe przepisy usunęły tę lukę.

Natomiast 5 października weszła w życie ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej. Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania CIE jest spółka PFR Portal PPK. Na stronie www.pfrportal.pl ogłoszono konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie zasobów do budowy CIE.

W aktualnościach PPK jest też informacja o wpłatach powitalnych, które znajdą się na rachunkach PPK do 14 listopada br. Przewidywana łączna kwota, która zostanie przekazana przez PFR S.A. do instytucji finansowych z tytułu wpłat powitalnych za trzeci kwartał br. to blisko 37,2 mln zł. Środki trafią do ponad 148,6 tys. uczestników PPK.

Źródło

Skomentuj artykuł: