Wyprzedaż czyli kupowanie śmieci

Black Friday, czyli Czarny Piątek, trafił do nas ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnią niedzielę listopada również polskie sklepy przeżywają oblężenie ze względu na liczne promocje. Często jednak kupujemy wtedy rzeczy zbędne. Skutek? Ilość produkowanych przez nas odpadów jest bardzo duża, co ma ogromny wpływ na nasze środowisko, a  w efekcie na nas samych.

Polacy wytwarzają coraz więcej śmieci, a wskaźnik recyklingu pozostaje bez zmian. Średnio 358 kg odpadów komunalnych wytwarza przeciętny Polak. W ubr. było to średnio 355 kg - o 5 kg mniej niż rok wcześniej. Stąd liczne akcje zmierzające do zmniejszenia góry śmieci. Prowadzi je min. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podpisał umowę z Caritas Polska. Na przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne i informacyjne NFOŚiGW przekaże ponad milion złotych.

W ramach programu priorytetowego 7.2 Edukacja Ekologiczna zostanie zrealizowane przedsięwzięcie „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym”. Wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia wpłynął w ramach II naboru w 2023 r. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2024 roku.

– Ilość produkowanych przez nas odpadów jest bardzo duża, ma to ogromny wpływ na nasze środowisko, a  w efekcie na nas samych. Działania edukacyjne, informacyjne są niezbędne, aby społeczeństwo było bardziej świadome. Dzięki dzisiejszej umowie Caritas Polska na działania w Caritas Laudato Si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym otrzyma ponad milion złotych. To przyczyni się do większej świadomości społeczeństwa – mówi Sławomir Mazurek, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Wyprzedaże, podczas których kupujemy często "jak leci", są to wszystkie działania powiązane ze sprzedażą towarów lub usług w niższej, niż regularnej cenie. Wyprzedaż często nazywana jest czyszczeniem magazynów, bo obniżone ceny stosowane są na te produkty, które w nich zalegają. Stąd potem pękające w szwach szafy pełne rzeczy, których i tak nie nosimy. 

Dlatego też liczne akcje przeciw nadkonsumpcji. Głównym celem realizowanego programu aktywnej edukacji Caritas jest właśnie przeciwdziałanie nadkonsumpcji, która jest źródłem kryzysu przyrodniczego (w tym nadmiernej ilości produkowanych odpadów) oraz kryzysu społecznego, pogłębiając wykluczenie społeczne poszczególnych grup i jednostek. Sposobem osiągnięcia celu będzie wskazanie praktycznych rozwiązań i alternatyw oraz upowszechnianie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania nadkonsumpcji, zmierzając w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Działania projektowe będą skierowane  głównie do osób defaworyzowanych i wykluczonych społecznie, osób pracujących z taki osobami w ramach Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych (parafialnych) dotykanych kryzysem przyrodniczym i kryzysem wykluczenia społecznego.

Zasięg przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych przewiduje dotarcie z działaniami edukacyjno-informacyjnymi do ponad 1,2 mln osób. W ramach projektu przewidziano działania bezpośrednio angażujące odbiorców: festyny edukacyjne i warsztaty Zielonej Ambasady Caritas Laudato Si' prowadzone wyjazdowo w całej Polsce oraz w dwóch utworzonych Wspólnotach Działania: w Olsztynie – w Parafii Chrystusa Króla, oraz w Żukowicach k. Głogowa - w Ośrodku Aktywizującym dla Bezdomnych Mężczyzn. We Wspólnotach tych zostaną zaadaptowane i doposażone pomieszczenia w celu realizacji warsztatów edukacyjnych oraz prowadzenia stałej działalności propagującej ideę GOZ wśród społeczności lokalnej. W Olsztynie powstanie Kawiarenka naprawcza, natomiast w  Żukowicach - pracownia upcyclingu i decoupage .

W ramach projektu przewidziano wydanie Encykliki Laudato Si’ w formie drukowanej oraz szereg działań edukacyjnych i promocyjnych w internecie: filmy edukacyjno-promocyjne, instruktażowe, promocja w mediach społecznościowych, vlogi z influencerami. Powstanie również gra edukacyjna, 6 opisów dobrych praktyk, 2 poradniki problemowe oraz 9 zestawów materiałów metodycznych.

Umowa została podpisana 30 października 2023 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Sławomira Mazurka, wiceprezesa NFOŚiGW i ks. Marcina Iżyckiego – dyrektora Caritas Polska.

Źródło

Skomentuj artykuł: