Nowe dane PKB wpłyną na zachowania firm i gospodarstw domowych

Publikowane w dane o PKB w czwartym kwartale 2019 r. mają wprawdzie mają charakter historyczny, jednak nie pozostaną zapewne bez wpływu na zachowania firm oraz gospodarstw domowych - powiedział  starszy ekonomista Pekao SA Adam Antoniak.

 

Publikowane w piątek dane o PKB wprawdzie dane mają charakter historyczny, jednak nie pozostaną zapewne bez wpływu na zachowania firm oraz gospodarstw domowych

stwierdził ekonomista.

Dodał, że o ile spowolnienie koniunktury było w pierwszej fazie głównie związane ze słabnącym popytem z zagranicy, to stopniowo będzie się także rozlewało na popyt wewnętrzny.

Po pierwsze, obawiając się słabszego popytu na swoje wyroby firmy będą najprawdopodobniej ograniczały inwestycje

stwierdził Antoniak.

Ekonomista zaznaczył, że inwestycje to najbardziej zmienny i pro-cykliczny komponent PKB, którego zachowanie zwykle pogłębia skalę spowolnienia.

Po drugie, mniejsza aktywność inwestycyjna firm i słabnący popyt na pracę wpłyną niewątpliwie na zachowania konsumentów. Mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia przełoży się na pogorszenie nastrojów konsumentów i niższą skłonność do konsumpcji, która jest głównym motorem napędowym PKB w ostatnich latach

dodał Antoniak.

Ekonomista zauważył, że szacunki dotyczące czwartego kwartału ubiegłego roku wskazują, że już wówczas gospodarstwa domowe ostrożniej podchodziły do konsumpcji pomimo wciąż dynamicznego wzrostu dochodów z pracy oraz wyższych transferów społecznych (jak 500+ na pierwsze dziecko w rodzinie).

Przezornościowy wzrost oszczędności może dodatkowo ograniczać tempo wzrostu gospodarczego

stwierdził.

Antoniak dodał, że publikowane w piątek dane o PKB w czwartym kwartale 2019 r. prawdopodobnie wskażą, że wzrost gospodarczy spowolnił znacząco pod koniec ubiegłego roku.

Informacje o spowolnieniu gospodarczym tworzą ryzyko negatywnego sprzężenia zwrotnego, gdzie sygnały pogorszenia koniunktury przekładają się na ostrożniejsze zachowania firm i konsumentów, dodatkowo pogłębiając skalę spowolnienia gospodarczego

ocenił.
Źródło

Skomentuj artykuł: