Odbudowy hutnictwa stali w Polsce. Ma się tego podjąć Węglokoks

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin spotkał się w Rudzie Śląskiej z pracownikami i stroną społeczną Huty Pokój Profile. Rozmowy dotyczyły m. in. odbudowy hutnictwa stali w Polsce i powstania nowej stalowni w tym mieście. Ma się tego podjąć Węglokoks. 

Węglokoks to spółka zrzeszająca przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy.  Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku jako Centrala Handlu Zagranicznego, zajmująca się głównie eksportem węgla kamiennego. Obecnie węgiel jest eksportowany głównie do krajów Unii Europejskiej, ale coraz silniej eksplorowane są rynki krajów Afryki Północnej i Azji Wschodniej. Działalność firmy na rynku krajowym to przede wszystkim: handel produktami dla hutnictwa, dostawy magnetytu i flokulantów, materiałów dla górnictwa oraz handel biomasą i paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego.

Koszt zeroemisyjnej budowy stalowni wraz z walcownią o rocznej produkcji ok. 1 mln ton jest oszacowany na kwotę ok. 5 mld zł. Inwestycja może być ukończona w ciągu 4-5 lat i ma być zlokalizowana na terenie dawnej stalowni konwektorowej. - Obecnie prowadzone są prace analityczne i przygotowawcze tej inwestycji. Ona da polskiemu rynkowi milion ton stali rocznie, to będzie bardzo wyraźna poprawa na rynku stali – powiedział Jacek Sasin.

Nowa stalownia w Rudzie Śląskiej to ważna inwestycja dla przemysłu i gospodarki Polski. Inwestycja ta przyczyniłaby się do zwiększenia produkcji stali w kraju oraz do wzrostu gospodarczego regionu. Nowy zakład będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce, co pozwoli na osiągnięcie wysokiej jakości produkcji i zwiększenie konkurencyjności polskiej stali na rynku międzynarodowym. Dla mieszkańców to nowe miejsca pracy. - Szacuje się, że w pełni działająca stalownia daje ok. 2-2,5 tys. miejsc pracy. Dla Rudy Śląskiej to absolutnie strategiczna sprawa – argumentuje Jacek Sasin. 

Minister Jacek Sasin zadeklarował też, że rząd dotrzyma ustaleń ze stroną społeczną podczas transformacji sektora energetycznego. - Dotrzymamy porozumień i ustaleń ze stroną społeczną. Tu nic się nie zmieni – powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin po rozmowach z przedstawicielami strony społecznej – sygnatariuszami Umowy Społecznej w Zabrzu oraz Rudzie Śląskiej.

Rząd i Strona Społeczna zawarły 28 maja 2021 r. umowę społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, zgodnie z którą w perspektywie do 2049 r. zaplanowano zakończenie wydobycia węgla do celów energetycznych.

- Zapewniliśmy, że umowa społeczna będzie w pełni realizowana. Nie ma żadnych projektów, aby przyspieszać odchodzenie od węgla. Wręcz przeciwnie – podkreślił Jacek Sasin.

Przez najbliższe lata, podczas transformacji sektora energetycznego węgiel będzie paliwem przejściowym, natomiast stabilne funkcjonowanie sektora węglowego ma zabezpieczyć powstająca Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Utworzenie NABE pozwoli na dostosowanie grup energetycznych do wyzwań bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pracownikom sektora zagwarantowano urlopy energetyczne i odprawy pieniężne.

Źródło

Skomentuj artykuł: