Lubelska Bogdanka trafi do Skarbu Państwa

Jesteśmy już prawie na finale tego przedsięwzięcia, na ostatniej prostej. Pozostało już tylko formalne podpisanie umowy zbycia akcji ale dokonamy tego w ciągu najbliższych tygodni – mówi minister aktywów Jacek Sasin.

Sprawa dotyczy przejęcia od Enei przez Skarb Państwa pakietu większościowego akcji kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA. W ramach obywających się przekształceń w ministerstwie aktywów państwowych podpisano 3 dokumenty: pomiędzy MAP – i Eneą, pomiędzy MAP – i stroną społeczną oraz pomiędzy Bogdanką – a stroną społeczną.

Węgiel jako paliwo przejściowe

Dzięki Bogdance zapewniamy paliwo przejściowe jakim jest węgiel, podczas transformacji sektora energetycznego. (...)Bez energii nie ma działań militarnych i nie ma bezpiecznej Polski

uzasadnia minister Jacek Sasin.

Podpisany, pomiędzy MAP a ENEĄ, dokument stanowi potwierdzenie intencji Skarbu Państwa wyrażonych w uchwale Rady Ministrów z 14 kwietnia 2022 r., a także liście intencyjnym z 18 czerwca 2022 r. ws. nabycia przez Skarb Państwa od Enea SA akcji LW „Bogdanka” SA. Jednocześnie umowa określa szczegółowe zasady współpracy pomiędzy MAP a spółką w trwającym procesie zmian właścicielskich.

Bogdanka ma przed sobą duże możliwości rozwojowe i czeka ją bardzo dobra przyszłość – mówi minister Jacek Sasin

Ochrona strategicznej spółki

W dokumencie podkreślono wagę i zasadność podjęcia działań zmierzających do ochrony strategicznej spółki LW Bogdanka SA przed ewentualnymi planami prywatyzacji oraz zabezpieczenia słusznego interesu strony społecznej w przypadku realizacji takich planów.

Przeprowadzone wcześniej rozmowy ze stroną społeczną, a dziś podpisanie tych dokumentów wprowadzają spokój społeczny towarzyszący tej transakcji, bo ludzie muszą wiedzieć co ich czeka i chcą być zabezpieczeni podczas tych przekształceń – argumentuje wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Źródło

Skomentuj artykuł: