GPW podsumowała wrzesień na parkiecie

Grupa GPW przedstawiła wyniki za wrzesień 2022 r. Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23 mld zł, czyli o ok. 8,7 proc. mniej niż we wrześniu 2021 r. Znacząco spadł rok do roku wolumen obrotu energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Łączna kapitalizacja wszystkich 419 spółek notowanych na Głównym Rynku wyniosła we wrześniu 2022 r. ponad 963 mld złotych.

Wrzesień 2022 w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, przyniósł dużo zmian. Obok łącznej wartości obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW, o 13 proc. rdr spadła także wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń – do poziomu 21,4 mld złotych. O 13 proc. w odniesieniu do września 2021 r. spadła również średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń – do 972,8 mln złotych.

Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 45 970,64 pkt i była o 34,6% niższa niż przed rokiem.

Duże spadki w ujęciu rok do roku odnotowano również na rynku NewConnect. Łączna wartość obrotu akcjami spadła w porównaniu do IX 2021 o 68,5 proc. do poziomu 118 mln złotych.

Wzrosły za to wolumeny obrotu instrumentami pochodnymi o 22 proc. do wartości ok. 1 875 tys. sztuk. O ponad 146 proc. wzrósł wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy (1,338 mln sztuk w IX 2022), ale spadł za to wolumen kontraktów na akcje (o 36,4 proc.) oraz waluty (51,3 proc.).

Wysoki wzrost notuje obrót ETF-ami (funduszami inwestycyjnymi notowanymi na giełdzie) – o blisko 85 proc. rdr do poziomu ok. 90 mld złotych.

Na rynku Catalyst wzrosła wartość obrotu obligacjami w ramach arkusza zleceń o 131 proc. rdr do poziomu ponad 432 mln złotych. Wartość notowanych na tym rynku emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 94,7 mld zł na koniec IX 2022. Na TBSP (rynku obrotu obligacjami skarbowymi) łączna wartość obrotu obligacjami wyniosła 17 mld zł, co oznacza spadek ponad 61 proc. rdr.

Na rynkach spotowych i terminowych spadają wolumeny obrotu energią elektryczną (11,9 mld TWh) oraz gazem ziemnym (10,2 TWh). 

Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną spadł o 26,9% rdr do poziomu 2,4 Twh, a gazem ziemnym - o 16,5% do poziomu 1,4 TWh. Na rynku forward wolumen obrotu energią spadł o 57,6% rdr do poziomu 9,5 Twh, a gazem -  o 62,5% rdr do poziomu 8,7 Twh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku we wrześniu 2022 r. wyniosła 465,7 mld zł (95,6 mld EUR). Łączna kapitalizacja 419 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 963,3 mld zł (197,8 mld EUR).

Na Głównym Rynku we wrześniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki BIOCELTIX S.A. oraz CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (przejścia z NewConnect).

Źródło

Skomentuj artykuł: