Hybrydowe źródło energii w Sękowej

Ministrowie klimatu i środowiska Michał Kurtyka i Piotr Dziadzio w miejscowości Sękowa, zainaugurowali pilotażowy projekt, polegający na integracji lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Projekt zakłada integrację ciepła Ziemi (po raz pierwszy w Polsce poprzez głęboki otworowy wymiennik ciepła – OWC) i energii słonecznej. Rozwiązanie to jest unikatowe zarówno w skali kraju Polski, jak i Europy.

Otwór badawczy Sękowa GT-1 wykonano w 2020 r.  na głębokość 3 km, z przeznaczeniem dla ciepłownictwa. Przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, władz gminy i środowiska naukowego, wypracowano optymalny, innowacyjny na skalę kraju, wariant wykorzystania  odwiertu w formie głębokiego otworowego wymiennika ciepła (OWC). Za pomocą OWC pozyskiwane będzie ciepło z górotworu. Następnie, dzięki instalacji hybrydowego źródła energii, wykorzystane ono będzie w wybranych obiektach w Sękowej - na zapleczu boiska Orlik i projektowanej właśnie infrastrukturze wypoczynkowo-rekreacyjnej.

Wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio, zaprezentował schemat działania hybrydowego źródła energii oraz zasady pracy OWC.
 

Aby wykorzystać potencjał otworu do zasilania wybrano zaplecze boiska Orlik i projektowany basen. Ich zapotrzebowanie na moc wyniesie 420 kW, a na ciepło ok. 3 768 GJ/rok. Dzięki pompie ciepła temperatura wody dostarczana do obiektów będzie wynosić 50-60⁰C. Dodatkowo moduły fotowoltaiczne o powierzchni 150 mkw. wytworzą część mocy elektrycznej do układu OWC - niezbędnej do zasilania pompy ciepła, pompy obiegowej. Nadmiar prądu z paneli PV będzie oddawany do sieci, a niedobór będzie z niej pobierany, kiedy zaistnieje taka potrzeba

powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

Skomentuj artykuł:

N