Idea 3W wchodzi w kolejny etap

„Idea 3W. Perspektywy rozwoju” – to tytuł raportu, który podczas Impact’21 w Poznaniu przedstawił Bank Gospodarstwa Krajowego. Dokument jest przeglądem technologii związanych z wodą, wodorem i innowacyjnym zastosowaniem węgla. Inicjatywa 3W wpisuje się w działania BGK dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Zainicjowanie działań wokół idei 3W jest rezultatem uważnej obserwacji otaczającej nas rzeczywistości. Niedawno ogłosiliśmy nową strategię BGK, zgodnie z którą bank nadal będzie realizował swoją misję, określoną przez jego twórców blisko sto lat temu. Dokonaliśmy jednak w tej misji istotnej korekty i stawiamy na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju

wyjaśniała podczas Impact’21 Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Inicjatywę 3W Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił pod koniec sierpnia. Od idei Bank przechodzi do jej realizacji. Podczas Impact’21 BGK przedstawił raport „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”. W opracowaniu autorzy omawiają m.in. wyzwania związane z retencjonowaniem i oczyszczaniem wody, dokonują przeglądu najciekawszych kierunków rozwoju technologii wodorowych i węglowych w Polsce i na świecie. Znajdują się w nim również opinie ekspertów z obszarów 3W. Raport można pobrać ze strony https://idea3W.org.

3W. Zasoby życia. Od idei do realizacji

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podczas swojego wystąpienia wskazała na konkretne działania, które planowane są w ramach idei 3W. To m.in.  budowa, integracja oraz aktywizacja społeczności zaangażowanej w projekt. Kluczowe jest również utworzenie całego ekosystemu 3W w Polsce, który będzie łączyć oraz wspierać świat nauki i świat biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce oraz medycynie.

Jak mówiła Prezes BGK, „we wszystkich działaniach ważny będzie rozwój kapitału społecznego oraz wzmacnianie świadomości i postaw konsumenckich, istotnych dla rozwoju sektora 3W. Jednym z widocznych efektów prac będą opracowania i raporty na temat 3W, które zgromadzą know-how i narzędzia do jeszcze lepszej wymiany wiedzy pomiędzy ludźmi i instytucjami.” Jak podkreślała, w ten sposób BGK będzie wpływać na wzmocnienie konkurencyjności całej polskiej gospodarki.

Aby budować społeczność 3W Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle będzie współpracować z samorządami. Pierwsze konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego także odbyły się podczas Impact’21. Z jednej strony przedstawiciele BGK przedstawili samorządowcom korzyści, jakie lokalne społeczności zyskają dzięki angażowaniu się w projekty 3W. Z drugiej zaś strony samorządowcy podzielili się radami, w jaki sposób najlepiej zaszczepiać w „małych ojczyznach” ideę 3W.

Źródło

Skomentuj artykuł: