Przybędzie ofert pracy w IT

W tym roku liczba programistów na całym świecie ma sięgnąć ok. 29 mln, a liczba ofert pracy dla twórców oprogramowania ma wzrosnąć o 25 proc. w trakcie najbliższej dekady. To trzykrotnie więcej niż w przypadku innych profesji – wynika z opublikowanych danych z raportu firmy Deloitte.

We wtorek firma Deloitte opublikowała informacje z raportu „Tech Trend 2024”, z których wynika, że w tym roku liczna programistów na całym świecie ma sięgnąć 29 mln.

„(…) liczba ofert pracy dla twórców oprogramowania ma wzrosnąć o 25 proc. w trakcie najbliższej dekady, czyli trzykrotnie więcej niż w przypadku innych profesji. Tym ważniejsza staje się więc kwestia developer experience (DevEx), czyli subiektywnych odczuć programisty dotyczących jego codziennej pracy. Wyznacznikami w tej kwestii są takie elementy jak satysfakcja z wykonywanych zadań czy produktywność zespołów IT. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na zdolność danego podmiotu do tworzenia innowacji i bycia konkurencyjnym” – stwierdzono w informacji prasowej Deloitte.

Wskazano w niej, że jednym z wyzwań w obszarze DevEx jest kwestia produktywności zespołów IT. Przeciętny deweloper pracuje ok. 41 godzin w tygodniu.

„Połowę tego czasu przeznacza na naprawianie źle napisanego kodu oraz integrację urządzeń czy modyfikowanie stosowanych narzędzi. W efekcie światowa gospodarka rocznie ponosi koszty alternatywne w wysokości 85 mld dolarów. Kluczowe staje się więc rozpoznawanie potrzeb działów IT, tworzenie kultury pracy odpowiadającej potrzebom specjalistów oraz automatyzacja powtarzalnych czynności”

wskazano w raporcie.

Z opracowania Deloitte wynika, że jednym z ważniejszych obecnie trendów technologicznych jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI). Oceniono, że rosnąca powszechność AI tworzy jednocześnie szereg wyzwań dla użytkowników nowoczesnych technologii.

„Już teraz co piąty konsument ma trudności z odróżnieniem treści tworzonych przez człowieka od tych przygotowanych przez sztuczną inteligencję. O możliwościach, jakie daje nowa technologia wiedzą także cyberprzestępcy, którzy coraz częściej posługują się nią do wyłudzania danych (phishingu), tworzenia fałszywych treści (deep fake) czy rozprzestrzeniania dezinformacji. Najczęstszym rodzajem cyberataków jest pierwsza z wymienionych kategorii. Tylko w 2021 r. za pomocą phishingu cyberprzestępcy ukradli ok. 44,2 mln dolarów” – podano w raporcie.

Wynika z niego również, że nieumiejętność wychwytywania nieprawdziwych treści może zwiększać podatność na manipulacje i upowszechniać tym samym zjawisko dezinformacji. Tymczasem są już szacunki wskazujące na to, że do 2025 r. aż 9 na 10 cyfrowych treści będzie generowana maszynowo.

„Dynamiczny przyrost nowoczesnych technologii, umożliwiających zwiększenie efektywności i usprawnienie procesów wymaga od liderów podjęcia działań z zakresu modernizacji infrastruktury IT. Jednym z wyznaczników dojrzałości podmiotu w tym obszarze jest poziom długu technologicznego, opisywany w raporcie jako potencjalny koszt wykorzystywania przestarzałej lub niepoprawnie wdrożonej technologii. 70 proc. liderów działów IT wskazuje ten element jako przeszkodę dla innowacyjności i główny powód spadku produktywności ich organizacji. O skali zjawiska świadczy kwota 1,5 bln dolarów będąca równowartością całkowitego długu technologicznego amerykańskich firm w 2022 r.”

 – czytamy w raporcie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: