Coraz więcej przedsiębiorstw stawia na innowacje

Wśród polskich firm odnotowano rekordowy wzrost nakładów na B+R. Rośnie także liczba przedsiębiorców wdrażających innowacje oraz liczba pracowników naukowych zatrudnionych w biznesie.

Odsetek firm prowadzących aktywność innowacyjną znacząco wzrósł w latach 2016-2018. Jednocześnie odnotowano dynamiczny wzrost Ilości przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.

Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, w latach 2016-2018  wzrósł odsetek firm, które prowadzą innowacyjny projekt lub wprowadziły innowację produktową. Zwiększył się również odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły innowacje w procesie produkcji. Równocześnie wzrósł udział przychodów ze sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych produktów w przychodach przedsiębiorstw ogółem.

Jak wynika z danych za lata 2016-2018 opublikowanych przez resort rozwoju, aktywność innowacyjną wykazało 26,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 21 proc. przedsiębiorstw usługowych.

- To zdecydowanie więcej niż w latach 2015-2017, kiedy aktywność innowacyjną odnotowało 20,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 11,9 proc. przedsiębiorstw usługowych

 

informuje ministerstwo.

W omawianym okresie 24 proc. przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło innowacje, rozumiane jako nowe lub znacząco ulepszone produkty lub procesy biznesowe.

Oznacza to wzrost o 5,5 p. proc. więcej niż w okresie porównawczym (18,5 proc. w latach 2015-2017). - Dotyczyło to również 19,6 proc. przedsiębiorstw usługowych, czyli o 9,2 p. proc. więcej niż w analogicznym okresie porównawczym (10,4 proc.) i informuje Ministerstwo Rozwoju.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: