Kolejny konkurs dla przedsiębiorców na automatyzację i robotyzację firm

Rozpoczął się nabór wniosków w kolejnym w tym roku konkursie dla MŚP z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać nawet 3 mln zł na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji.

- Dynamicznie zmieniający się rynek zmusza przedsiębiorców do ciągłego rozwoju – nie tylko dostosowywania procesów produkcji do zachodzących zmian technologicznych i cyfrowych ale też często – do bycia o krok przed tymi zmianami. Zastosowanie nowych technologii w przedsiębiorstwach to dziś konieczność – aby firma mogła nie tylko utrzymać, ale też zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku - tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak.

- Wdrażanie robotyzacji jest procesem skomplikowanym technologicznie i wymagającym poniesienia niemałych nakładów finansowych. Chcemy, aby dzięki wsparciu z programu, automatyzacja produkcji mogła stać się dostępna dla każdej firmy. Wprowadzone rozwiązania pomogą zwiększyć skalę produkcji, przekształcić przedsiębiorstwa w wydajniejsze, nowocześniejsze i bardziej zielone – podkreśla wiceminister.

Wsparcie przeznaczone jest na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy będą mogli zbudować długookresową strategię rozwoju w tym obszarze, nabyć automaty lub roboty i niezbędne oprogramowanie oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników. W efekcie firmy staną się bardziej odporne na zmiany rynkowe. Ponadto, zastosowanie automatów lub robotów oraz systemów informatycznych może umożliwić dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami.

Wsparcie obejmie:

  • Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w firmie, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji. Na podstawie audytu zostanie opracowana mapa drogowa transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 czyli strategii rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania technologii cyfrowych.
  • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, oprogramowania, usług doradczych i szkoleniowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów). Łączny budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej (usługi szkoleniowe i doradztwo) oraz dotacji warunkowej – częściowo zwrotnej (inwestycje) do wysokości maksymalnie 3 mln zł.

Kluczowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (mapa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie) oraz realizacja projektu na obszarze Polski Wschodniej.

Wnioski w konkursie można składać od 2 sierpnia do 25 października 2023 roku. Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie PARP.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój.  Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: