Polska wykształci inżynierów jądrowych

Nowe kierunki, na których kształceni będą inżynierowie jądrowi powstaną na AGH w Krakowie i na Politechnice Wrocławskiej - zapowiedział dzisiaj szef MEiN Przemysław Czarnek. Takie kadry są niezbędne do obsługi elektrowni atomowych, które mają powstać w Polsce - dodał.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany był w Programie Trzecim Polskiego m.in. o to, czy uczelnie przygotowują kadry dla energetyki jądrowej i czy będzie więcej miejsc na tych kierunkach, które związane są z energetyką jądrową.

- Tak jest, bo to nie chodzi tylko o elektrownię atomową, która będzie za 10 lat ostatecznie (oddana) do użytku. Tu chodzi też o te tzw. małe elektrownie atomowe, które wcześniej będą przez polskie spółki skarbu państwa również zakupywane i wykorzystywane w Polsce i wprowadzane do użytku, więc potrzebujemy inżynierów jądrowych - powiedział Czarnek.

- W tej sprawie jesteśmy już po długich rozmowach z panem prezesem (Orlenu) Danielem Obajtkiem, jesteśmy po rozmowach z rektorem AGH, z rektorem Politechniki Wrocławskiej. Będzie nowy kierunek otwierany na tych uczelniach jako dwóch pierwszych, natomiast do wszystkich innych też może być myślę od nowego roku akademickiego. Ale od połowy roku będziemy już wdrażać ten kierunek, być może również jakieś studia podyplomowe, bo przecież będzie można się również przekwalifikowywać

dodał.

Czarnek pytany o to, co ma wspólnego prezes Orlenu z energetyką jądrową i dlaczego to z nim prowadzone są rozmowy, powiedział, że "jest on żywo zainteresowany energetyką, również jądrową, również tymi małymi elektrowniami atomowymi".

- Jest żywo zainteresowany rozwojem naukowym inżynierów w tym kierunku, bo jest to absolutna przyszłość jeśli chodzi o polską energetykę - podkreślił Czarnek. Obajtek - jak powiedział szef MEiN - zaproponował współpracę Orlenu z uczelniami w tym zakresie.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r.

Oprócz Amerykanów swoje oferty dot. budowy elektrowni jądrowych złożyli także Francuzi (EDF) oraz Koreańczycy (KHNP).

Źródło

Skomentuj artykuł: