Innowacyjny jak Polak

SIGNIUS S.A. jako jedyna polska firma technologiczna bierze udział w pilotażu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To kolejny dowód na to, że Polska coraz lepiej radzi sobie z innowacyjnością, a Polacy z roku na rok są bardziej kreatywni.

Jak donosi dzisiaj Bankier.pl, krajowe wydatki na badania i rozwój w Polsce to 1,32 proc. PKB. To mniej, niż wynosi średnia w 27 państwach Unii Europejskiej. Jednak - co podkreśla Bankier - dzielnie wspinamy się po drabinie innowacyjności. W ciągu kilkunastu lat awansowaliśmy o 16 oczek w ogólnoświatowym rankingu.

Kolejnym dowodem na to jest firma SIGNIUS, która dołączył do EWC – Konsorcjum EU Digital Identity Wallet, wybranego przez Komisję Europejską do udziału w pilotażach na dużą skalę, dotyczących wprowadzenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Wspólnie z ponad 60 uczestnikami pilotażu – partnerami EWC z różnych krajów europejskich, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, SIGNIUS będzie miał realny wpływ na stworzenie zrównoważonego ekosystemu spełniającego potrzeby obywateli Europy i przyczyni się do zdecydowanego postępu w transformacji cyfrowej.

Tożsamość cyfrowa dla wszystkich Europejczyków

Portfel EUDI jest elementem proponowanego rozporządzenia eIDAS 2.0., które zapewni wszystkim obywatelom Europy dostęp do zaufanej tożsamości cyfrowej zapewnianej przez ich administracje rządowe i akceptowanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA. 
Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma być bezpiecznym i innowacyjnym narzędziem przyszłości. Będą mogli korzystać z niego obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa w całej UE na potrzeby weryfikacji tożsamości lub potwierdzenia informacji osobowych. Europejską tożsamość cyfrową będzie można wykorzystywać zarówno online, jak i offline, w różnych usługach publicznych i prywatnych w całej UE (w tym m.in. bankowość elektroniczna, podróże, podpisy kwalifikowane, usługi administracyjne).

Rola Konsorcjum EWC i SIGNIUS w pilotażu

Komisja Europejska stworzyła program rozwoju ekosystemu Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości w ramach projektów pilotażowych na dużą skalę. Pilotaże te będą zarządzane przez międzynarodowe konsorcja, jak np. EWC, reprezentujące różne organizacje tworzące usługi w zakresie wydawania portfeli, czy też usług zaufania.
Pilotaż, w którym SIGNIUS będzie zaangażowany, koncentruje się na wykorzystaniu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej w kontekście podróży i mobilności obywateli – np. dostarczanie informacji pasażerskich, zakup towarów i usług czy też zaufane interakcje biznesowe. Skupi się na sytuacjach, które są kluczowe dla życia ludzi, zidentyfikowane zostaną bariery i czynniki umożliwiające przyjęcie i zwiększenie skali portfela. W ramach pilotażu oceniane będą różne scenariusze istotne dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów, takie jak np. bezpieczny handel elektroniczny i transakcje między przedsiębiorstwami.
-To dla nas ogromne wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi ogólnoeuropejskie na wysokim poziomie i wspierać rynek technologii cyfrowych. Jesteśmy jedyną firmą technologiczną z Polski, która została wybrana do tego prestiżowego, ogólnoeuropejskiego i przełomowego projektu - komentuje Jack Piekarski, współzałożyciel i VP Sales SIGNIUS S.A.

SIGNIUS będzie odgrywał tu istotną rolę

Start pilotażu zaplanowany jest na początek 2023 roku. W najbliższych tygodniach konsorcjum EWC będzie dopracowywać zgłoszone koncepcje, a po ich zatwierdzeniu rozpocznie realizację pilotażu wzorcowego. SIGNIUS będzie odgrywał tu istotną rolę, dostarczając użytkownikom centralną platformę ze zintegrowanymi usługami do identyfikacji, potwierdzania atrybutów i podpisem elektronicznym. Po zakończeniu implementacji wzorcowej, SIGNIUS zaprezentuje wyniki publicznie w drugiej połowie 2023 r.
Dodajmy, że EWC jest kierowane przez szwedzkie i fińskie władze rządowe i wspierane przez odpowiednich ekspertów branżowych z branży turystycznej i płatniczej, a także dużą liczbę partnerów technologicznych z doświadczeniem w zakresie tożsamości cyfrowej, usług zaufania, aplikacji portfelowych i integracji tych technologii z usługami online.

Natomiast SIGNIUS to firma, która oferuje szerokie spektrum rozwiązań zgodnych z rozporządzeniem unijnym eIDAS: nowoczesną platformę do zdalnego podpisywania dokumentów dla klienta indywidualnego i biznesowego, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, zdalną wideoweryfikację tożsamości klienta i znacznik czasu. Tworzymy innowacyjne technologie napędzające transformację cyfrową i wspierające rozwój przedsiębiorstw. Nasza centrala mieści się w Poznaniu, a biura sprzedaży w Warszawie, Berlinie i Pradze. 

Skomentuj artykuł: