Inwestorzy instytucjonalni OFE zaangażowani w obronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) podnoszą standardy korporacyjne spółek korzystając z przysługujących im praw właścicielskich, zgłaszają projekty uchwał oraz niezależnych kandydatów do rad nadzorczych, a także głosują grupami na walnych zgromadzeniach spółek - wynika z analizy przygotowanej przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Z dokumentu wynika, że fundusze emerytalne od początku swojej działalności na giełdzie angażowały się w sprawy spółek, w które inwestowały środki swoich członków. Analiza ich działań w tym zakresie prowadzona jest od 2009 r. IGTE postanowiła sprawdzić, jak w ostatnich latach otwarte fundusze emerytalne realizują przysługujące im uprawnienia nadzorcze względem spółek, w których mają znaczący udział. W tym celu przygotowała analizę „Wysoka aktywność OFE w nadzorze korporacyjnym spółek portfelowych w latach 2018-2021”.

Ważna jest nie tylko liczba i jakość działań OFE, ale także skala ich zasięgu. Na koniec 2020 r. w 140. spółkach udział OFE przekraczał 10%, z tego w blisko 50. spółkach był on wyższy od 25%. Z kolei w 20. spółkach o najwyższym udziale OFE w latach 2019-2021 suma głosów przekraczała 37%.

Zebrane dane pokazują, że aktywność większości OFE na walnych zgromadzeniach w latach 2018-2021 pozostała na wysokim poziomie - np. w latach 2018, 2019 i 2020 trzy największe fundusze emerytalne brały udział w ponad 50% walnych zgromadzeń.

W latach 2018-2021 fundusze kontynuowały wspólne działania mające na celu budowanie wartości dla członków funduszy. W tym czasie zgłosiły 40 propozycji uchwał na walnych zgromadzeniach. Koncentrowały się one na wysokości wypłacanej dywidendy i wynagrodzeń rady nadzorczej, programach motywacyjnych oraz wyborze niezależnych członków rad nadzorczych. W badanym okresie fundusze emerytalne zgłosiły 261 kandydatów do rad nadzorczych.

- Zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w obronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych i podniesienie standardów ładu korporacyjnego jest niezwykle ważne. Dzięki temu spółki mają szansę lepiej funkcjonować, dostarczać większą wartość właścicielom, klientom i pracownikom. Taka aktywność wspiera także rozwój i wzmacnia rynek kapitałowy. Działalność OFE w tym zakresie jest godna pochwały i powinna być źródłem inspiracji dla innych podmiotów - podkreśla Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Jak podniesiono w analizie działania wspólne OFE w zakresie sprawowania nadzoru korporacyjnego były zawsze podejmowane z uwzględnieniem innych uczestników rynku kapitałowego. Aktywność funduszy nie ograniczała się tylko do realizacji formalnych uprawnień. Poza działaniami na walnych zgromadzeniach fundusze prowadziły też bezpośrednie rozmowy z zarządami i przedstawicielami akcjonariuszy większościowych w zakresie dywidendy, programów motywacyjnych, zmian statutu, czy też kapitału docelowego.

Źródło

Skomentuj artykuł: