Jakich maseczek używać w czasie pandemii?

Na negatywne doświadczenia związane z epidemią COVID-19 wskazuje 80 proc. Polaków. W tej sytuacji posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie wyboru odpowiedniej jakości maseczek czy testów antygenowych jest przepustką do poczucia bezpieczeństwa zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym.

Z badania agencji badawczej SW Research na zlecenie producenta maseczek FFP2 i FFP3 firmy BISAF wynika, że wśród Polaków można zaobserwować dość wyraźny podział na osoby, które zasłaniają usta i nos świadomie w celu ochrony siebie i innych (58,5 proc.) oraz osoby, które robią to poniekąd pod przymusem (41,5 proc). Mimo zniesienia nakazu noszenia maseczek na otwartej przestrzeni jest to cały czas jedna z najskuteczniejszych metod ochrony przed COVID-19.

Na co zwracać uwagę przy zakupie maseczki?

W sytuacji, kiedy musimy używać maseczki przez dłuży okres, ważny staje się komfort jej użytkowania. Na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów, które mają jak najniższe opory oddychania i pozwalają na pracę w nich nawet przez 8 godzin. Maska powinna ściśle przylegać do twarzy, zakrywając usta i nos - jeśli to możliwe bez żadnych szczelin. Każda przestrzeń między twarzą a maską jest potencjalnym miejscem, przez które może przedostać się wirus.

Decydując się na wybór maseczki warto również sprawdzić, czy spełnia ona europejskie normy: prawo i normy wyraźnie wskazują, że w przypadku ochrony użytkownika i pacjenta zaleca się urządzenia o normie EN 149. Z tych względów w epidemii wirusowej należy używać właśnie półmasek filtrujących z oznaczeniami FFP2 i FFP3.

Już ponad połowa Polaków wskazuje, że wie, czym charakteryzują się maseczki z tymi oznaczeniami. Wśród ich zalet badani w pytaniu otwartym wskazywali na lepsze filtry (27,6%) większą skuteczność (15,4%) oraz wyższy poziom filtracji (8,3%).

Testy antygenowe - kolejna bariera ochronna

Uzupełnieniem bezpieczeństwa mogą być również testy antygenowe, które zyskują na popularności. Tutaj również niezwykle ważną kwestią jest stosowanie odpowiednich certyfikatów.

Są to na przykład testy chromatograficzne - jakościowe, które wykrywają obecność u człowieka antygenu COVID-19 poprzez pobranie próbki wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub jednej z jam nosa (przednia część´ nosa). Szybko i skutecznie wykrywają realne zagrożenie i umożliwiają zapobieganie zakażeniom przez niezbędną izolację osoby zakażonej

mówi prof. Andrzej Gładysz, specjalista chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych.

Maseczki i testy antygenowe, wszystko na to wskazuje, pozostaną z nami jeszcze przez długi czas, nawet już po pandemii. Dlatego ich odpowiedni zakup i świadomość co do jakości zakupionych produktów jest niezwykle istotna i może przełożyć się na zwiększenie naszego bezpieczeństwa.

Badanie „Co Polacy myślą o maseczkach?” przeprowadzone na zlecenie BISAF przez SW Research metodą wywiadów online (CAWI) na grupie 1017 osób, marzec 2021.

Źródło

Skomentuj artykuł: