Kolejne podwyżki w banku, tym razem dla 4 mln klientów ING

Nowości w ofercie ING Banku Śląskiego - tym razem jednak niekorzystne, bo bank wprowadza zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji  dla osób fizycznych od 29 sierpnia br. oraz w Tabeli Opłat i Prowizji maklerskich Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego od 1 sierpnia br.

Jak informuje Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika ING Banku Śląskiego zmiany dla osób fizycznych polegają na wycofaniu bezpłatnej, pierwszej w okresie rozliczeniowym wypłaty gotówki z bankomatów obcych kartą Visa zbliżeniowa dla konta Mobi powyżej 26 lat i konta Direct. Nadal bez opłat będzie:

- pierwsza wypłata BLIKIEM;
- wypłata gotówki z bankomatów z logo ING i Planet Cash oraz w ramach usługi Cashback.
Zmiany obejmują też wprowadzenie opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów obcych w Polsce (oraz EUR w krajach SEPA) dla konta Mobi powyżej 26 lat i konta Direct w wysokości:
- kartą Visa zbliżeniowa – z 5 zł na 10 zł;
- BLIKIEM – z 2,50 zł na 5 zł (od drugiej wypłaty).
Nadal bezpłatne będą:

- wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce dla konta Komfort i konta Active;
- wypłaty gotówki BLIKIEM oraz pierwsza wypłata gotówki kartą Visa zbliżeniowa w okresie rozliczeniowym dla konta Mobi 13-26 lat (każda kolejna wypłata to koszt bez zmian 2,50 zł).
 

Nastąpi też zmiana miesięcznej opłaty za obsługę karty Visa zbliżeniowa – z 7 zł na 10 zł.
Nadal bank nie będzie pobierał tej opłaty, jeśli w okresie rozliczeniowym wykonane zostaną transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę:

- dla konta Direct, konta Mobi powyżej 26 lat oraz konta Komfort – min. 300 zł
- dla konta Direct 18-26 lat – min. 200 zł
Nadal bank nie będzie pobierać opłaty za kartę - bez względu na kwotę transakcji bezgotówkowych - dla konta Direct 13-18 lat, konta Mobi 13-26 lat oraz konta Active

Kolejna zmiana opłaty dotyczyć będzie podwyższenia kwoty za wypłaty gotówki za granicą (inne niż EUR w krajach SEPA) kartą Visa zbliżeniowa - z 3% na 5% kwoty wypłaty. Natomiast zmiana opłaty za aktywowanie pakietu wypłat gotówki na karcie Visa zbliżeniowa z 15 zł na 25 zł. Nadal bezpłatne będą wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów za granicą dla konta Active. 

Nastąpi też zmiana opłat związanych z obsługą i wypłatami gotówki kartą Mastercard w EUR:
- zmiana miesięcznej opłaty za obsługę karty Mastercard EUR z 1,50 zł na 4,50 zł
- zmiana opłaty za wypłatę z bankomatów obcych w kraju i za granicą dla karty Mastercard EUR z 3% na 5%
Pojawią sie tez zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji maklerskich Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego:

- zmiana prowizji internetowej:
w koncie maklerskim elastycznym z 0,30% do 0,37%;
w koncie aktywnym z 0,25% do 0,30% oraz stawki przyznane za wykonany obrót.
- zmiana prowizji minimalnej z 5 zł do 6 zł.
- zmiana opłaty za konto maklerskie aktywne z 15 zł do 25 zł.
- wprowadzenie jednej stawki prowizji 1,50% dla wszystkich zleceń telefonicznych.
- zmiana opłaty za pakiet notowań – 5 najlepszych ofert i pełny arkusz.
- usunięcie prowizji typu daytrading dla kontraktów terminowych i w usłudze OTP Trader.
- wprowadzenie jednej stawki prowizji dla kontraktów akcyjnych 3 zł i dla kontraktów walutowych 0,50 zł.
- ujednolicenie opłaty za inne dodatkowe czynności związane z obsługą konta maklerskiego na 90 zł (np. przygotowanie zaświadczenia, przeksięgowanie instrumentów finansowych, blokada akcji).
Konto maklerskie elastyczne wciąż prowadzone jest bezpłatnie. Bez opłat za dostęp do notowań w pakiecie z jedną najlepszą ofertą i bez opłat za przechowywanie aktywów.

Więcej na temat zmian tu:

ING Bank Śląski: https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/tabela-oplat-i-prowizji
Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego: ing.pl/biuromaklerskie

Źródło

Skomentuj artykuł: