KONFERENCJE ekonomiczne
fot. pixabay.com/pixabay.com/Royalty free

2020

31 marca, Warszawa III KONGRES EKONOMIA DLA ZDROWIA organizowany przez Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej i Instytut INNOWO; Gmach C w Szkole Głównej Handlowej

22-23 kwietnia, Kraków (Uniwersytet Ekonomiczny)konferencja naukowa "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych". Organizator: Koło Naukowe Analizy Danych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wspierane m.in. przez State Street Bank Polska, UBS, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, wydawnictwo C.H. Beck

13-14 maja. Bukowina Tatrzańska XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Turystyka w naukach społecznych" Organizator: Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie

14-15 maja - Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia

15-17 maja, Kraków XVI Międzynarodowy Kongres MBA  Organizator: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

22 maja, Warszawa (Hotel Radisson Collection) - Jubileusz 25-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości; organizator: Polska Federacja Rynku Nieruchomości

28-29 maja, Warszawa XI Kongres Stolarki Polskiej, organizator: Związek POiD (Polskie Okna i Drzwi)

1-3 czerwca, MiędzyzdrojeOgólnopolski Zjazd Ekonomistów (dawny Zjazd Katedr Ekonomii)

4-5 czerwca - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich"

26-27 listopada 2020 r., Uniejów - 5. Forum Inteligentnego Rozwoju organizator: Centrum Inteligentnego Rozwoju 

 

 

Źródło