Mazowiecka Dolina Wodorowa w Płocku. Jest umowa!

W Płocku powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa, gdzie produkowany będzie wodór wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Wśród sygnatariuszy umowy jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej opiera się na czterech filarach: budowie łańcucha wartości wodoru, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, kształceniu wyspecjalizowanych kadr i prowadzeniu działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.  

 – Zielony wodór to przyszłość energetyki, a jego wytwarzanie na masową skalę z OZE to tylko kwestia czasu. Możemy spodziewać się, że aktualna sytuacja geopolityczna tylko przyspieszy pojawienie się technologii zeroemisyjnych w naszym codziennym życiu. Jako BGK dostrzegamy potencjał i rolę wodoru dla zrównoważonego rozwoju Polski, dlatego od 2021 rozwijamy inicjatywę 3W woda-wodór-węgiel

– powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK. 

 – W ramach 3W tworzymy warunki do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Chcemy wykorzystać potencjał, jaki tkwi w synergicznym myśleniu o tych trzech zasobach: wodzie, bez której nie ma życia i która potrzebna jest do produkcji czystego wodoru jako paliwa przyszłości oraz technologiach węglowych, które są podstawą nowoczesnej inżynierii materiałowej

- dodał.

Wodór to przyszłość energetyki a rozwój technologii wodorowych to szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w skali całej gospodarki. Polska jest piątym producentem wodoru na świecie z produkcją na poziomie jednego miliona ton rocznie. Polski wodór w przeważającej większości nie jest „zielony”, dysponujemy jednak odpowiednim know-how i doświadczeniem na tym polu. To unikalna szansa na to, by nasz kraj stał się jednym z liderów także w produkcji zielonego, bezemisyjnego wodoru.  

Idea 3W 

Podpisanie aktu założycielskiego Mazowieckiej Doliny Wodorowej jest zgodne z założeniami zapoczątkowanej przez BGK inicjatywy „3W: woda-wodór-węgiel”. W jej ramach Bank Gospodarstwa Krajowego oddziałuje na wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami, administracją i przedsiębiorcami, którzy realizują projekty w obszarze odpowiedzialnego zarządzania zasobami wody, technologii wodorowych oraz innowacyjnych materiałów węglowych. 

Celem inicjatywy 3W jest również budowanie kapitału społecznego oraz wzmacnianie świadomości i postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi sektora 3W. W ten sposób BGK włącza się w proces tworzenia innowacyjnego sektora gospodarki, opartego o niespotykany nigdzie na świecie model, który łączy wodę, wodór i węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy.  

Źródło

Skomentuj artykuł: