Na GPW przybywa inwestorów z zagranicy

W 2022 r. krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za 17 proc. obrotów na Głównym Rynku akcji GPW (-5 pp. rdr), natomiast krajowi inwestorzy instytucjonalni za 19 proc. (-2 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 7 pp. do 64 proc. i był historycznie rekordowym wynikiem.

Na rynku NewConnect prym nadal wiodą krajowi inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 84 proc. (-4 pp. rdr). Wzrósł udział krajowych inwestorów instytucjonalnych do 11 proc. (+4 pp. rdr). Spadł udział inwestorów zagranicznych do 5 proc. (-1 pp. rdr).

Na rynku kontraktów terminowych w 2022 r. po raz pierwszy największą rolę odegrali inwestorzy zagraniczni. Ich udział wyniósł 38 proc. (+11 pp. rdr). Udział inwestorów indywidualnych wzrósł o 3 pp. rdr do 35 proc., a inwestorów instytucjonalnych spadł o 14 pp. rdr do 27 proc. 

W 2022 r. największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW, tak jak w poprzednich latach, wygenerowali inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 64 proc., o 7 pp. więcej niż w 2021 r., co jest najwyższym wynikiem w historii. W II półroczu 2022 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 64 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I półroczu 2022 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w 2022 r. wyniósł 19 proc., o 2 pp. mniej niż w 2021 r. W II połowie 2022 r. inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 20 proc. obrotów, o 1 pp. więcej niż w I połowie 2022 r. W 2022 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 17 proc. obrotów na Głównym Rynku GPW, o 5 pp. mniej rdr. W II połowie 2022 r. inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 16 proc. obrotów, 2 pp. mniej niż w I połowie 2022 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: