Nakłady krajowe na działalność badawczo-rozwojową wzrosły

Nakłady krajowe na działalność badawczo-rozwojową wzrosły w 2019 roku o 18,1 proc. rdr do 30,3 mld zł - podał dziś GUS.

Nakłady krajowe na działalność B+R w 2019 odnosząc do PKB wyniosły 1,32 proc. wobec 1,21 proc. rok wcześniej.

Według GUS najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczą i rozwojową wśród sektorów wykonawczych charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na realizację prac B+R 19,0 mld zł, czyli o 12,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Nakłady tego sektora w 2019 roku stanowiły 62,8 proc. nakładów krajowych brutto na działalność B+R wobec 66,1 proc. w 2018 roku.

Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego 35,6 proc. całości, rządowego 1,3 proc. oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych 0,3 proc., wobec odpowiednio: 31,7 proc., 1,9 proc. oraz 0,3 proc. przed rokiem.

Źródło

Skomentuj artykuł: