Nastroje konsumenckie lecą w dół

W październiku odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z komunikatem GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -45,5 i był o 1,3 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do października 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 27,7 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -35,7. W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 21,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

Jak wynika z badania, spośród osób pracujących (60,6 proc. respondentów) zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 3,8 proc. respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi "możliwe" i "raczej nie" odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 10,6 proc. oraz 28,8 proc. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw wyniósł 52,4 proc. Niewielka liczba respondentów pracujących (4,4 proc.) nie miała zdania.

GUS poinformował też, że w październiku 2022 r. dla 32,4 proc. respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski (wzrost o 3,8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

Spośród respondentów deklarujących wpływ obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, 47,8 proc. określiło go jako umiarkowany, a 24,0 proc. jako znaczny. Dla 28,2 proc. respondentów obecna sytuacja nie ma żadnego wpływu na odpowiedzi. 

Źródło

Skomentuj artykuł: