Niezależny producent ma szansę skutecznie rywalizować z globalnymi potentatami

Niemal co trzeci stół do operacji w placówkach służby zdrowia zamawiany w Polsce w ub. roku w ramach przetargów publicznych dostarczył polski wytwórca z Żywca.
 

Zaufanie krajowych zamawiających i wzrost eksportu, w szczególności w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku, przyczyniły się do dobrych wyników Famedu Żywiec. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 8 proc. w porównaniu do 2021 r. 
 

Spółka odnotowała ponad 30 proc. wzrost sprzedaży w podstawowych grupach produktowych - stołów operacyjnych i łóżek. Polska niezmiennie pozostaje najlepszym rynkiem dla Famedu, a firma z Żywca generuje na nim ok. 1/3 przychodów. Sumarycznie większy wzrost osiągnięto w eksporcie realizowanym do 113 krajów, największą sprzedaż - 46 proc. ogólnej sprzedaży w 2022 roku - notując w Europie (regiony CEE, WE, CIS). Ten wynik osiągnięto mimo podjętej wiosną decyzji o zaprzestaniu współpracy z dystrybutorami z Rosji. Famed aktywnie włączył się w pomoc dla Ukrainy i utrzymuje kontakty handlowe z partnerami w tym kraju. Poza Europą największy, prawie dwukrotny, wzrost przychodów odnotowano w rejonie Dalekiego Wschodu, głównie za sprawą kontraktów zrealizowanych w Pakistanie, Chinach, Indiach i Tajlandii.
 

– Dobry wynik w Europie ma dla nas duże znaczenie. Po pandemii jeszcze mocniej ukierunkowaliśmy naszą strategię na ten region. Motywacją była chęć uniezależnienia się od wahnięć rynkowych będących efektem zjawisk z jakimi mamy obecnie do czynienia w skali makro, np. zamykaniem się krajów na zagraniczne produkty czy wysokimi kosztami logistyki. Jednym z naszych głównych filarów pozostaje rejon Europy Środkowej z Czechami i Słowacją na czele. W obu krajach rozpoczęliśmy sprzedaż bezpośrednią - komentuje Marek Suczyk, wiceprezes Famed Żywiec
 

- Utrzymaliśmy rentowność działalności na stosunkowo wysokim poziomie, zarówno w odniesieniu do EBITDA jak i wyniku netto. Pomimo wysokiej inflacji udało nam się uniknąć nadmiernego wzrostu zarówno kosztów produkcji jak i administracyjnych - komentuje Paweł Tomala, wiceprezes i dyr. finansowy Famed Żywiec.
 

Na krajowym rynku Famed Żywiec skutecznie konkuruje z zagranicznymi producentami. Potwierdzają to dane ze zrealizowanych w 2022 roku przetargów publicznych. Wytwórca z Żywca był liderem tego zestawienia. Innymi najczęściej wybieranymi dostawcami, w przetargach publicznych których przedmiotem były stoły operacyjne, byli amerykański HillRom (grupa Baxter) i szwedzka marka Getinge (grupa Maquet). Udział produktów żywieckiej marki obejmuje 28,7 proc. wartości tego rynku, a łącznie wspomniani producenci odpowiadali za dostawę ok. 70 proc. stołów operacyjnych. 
 

Wyzwaniem z jakim Famed chce zmierzyć się w 2023 r. jest potencjał Ameryki Łacińskiej. Sprzęt dostarczany jest tam drogą morską (z uwagi na niższy koszt, który pozostaje po stronie dostawcy). Dostawa, podobnie jak wytworzenie sprzętu, zajmuje średnio kilka tygodni, a większość zamawiających wymaga, aby produkt trafił do odbiorcy w czasie od 4 do 6 tygodni. 
 

- Aktywnie działamy, aby zmienić ten stan rzeczy. W Kolumbii otworzyliśmy przedstawicielstwo, będące przyczółkiem Famedu do ekspansji w części świata mającej duży potencjał. Nasze aspiracje sięgają czołówki globalnego biznesu w segmentach łóżek szpitalnych i stołów operacyjnych, a droga do tego celu wiedzie m.in. przez rynki krajów Ameryki Południowej - podsumowuje Suczyk.

Źródło

Skomentuj artykuł: