Niezwykle ważna zmiana dla przedsiębiorców

Sejm uchwalił ważną dla przedsiębiorców poprawkę do ustawy deregulacyjnej. Od dnia wejścia w życie proponowanych zmian Rzecznik MŚP zyska możliwość udziału w sporach między ZUS a przedsiębiorcą również przed sądem powszechnym. Uprawnienie to będzie dotyczyć spraw, w których Rzecznik brał udział na etapie postępowania prowadzonego przed ZUS.

Zmiana jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, do tej pory bowiem mogli oni korzystać ze wsparcia Rzecznika tylko na pierwszym etapie sporu z ZUS, tj. na etapie postępowania administracyjnego. Udział Rzecznika w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego pozwoli na efektywne wsparcie przedsiębiorców w sporze z organem rentowym.

Ponad cztery lata pracy Rzecznika wraz ze współpracownikami wskazują, że potrafią skutecznie korzystać z nadanych Rzecznikowi uprawnień. Składane przez przedsiębiorców wnioski dowodzą, że spektrum ich problemów w sporach z organami państwa jest bardzo szerokie.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skomentował: - Moja czteroletnia batalia o uzyskanie możliwości występowania RMiŚP w sprawach ZUS przed sądami powszechnymi zakończyła się sukcesem. Teraz będę mógł w sporach z ZUS działać tak jak w sporach podatkowych – pomagać podczas całej procedury kontrolnej i odwoławczej.

Skomentuj artykuł: