OFE w ramach suwaka przekazały do ZUS aktywa warte 463,8 mln zł

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 463,8 mln zł w ramach tzw. suwaka - poinformowało biuro prasowe ZUS.

Jest to transfer wrześniowy, a przelewy są za sierpień. W sierpniu OFE otrzymały z ZUS 274,9 mln zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 r. przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone przez ubezpieczonego w OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie. To tzw. suwak bezpieczeństwa, który ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE w razie załamania rynków finansowych bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takim przypadku doszłoby do obniżenia kapitału i uzyskania niższego świadczenia.

W ramach suwaka, OFE będą stopniowo umarzały część jednostek rozrachunkowych takich osób, a na rachunek ZUS przekażą środki odpowiadające wartości tych jednostek w danym miesiącu. Po przekazaniu do ZUS całości środków i osiągnięciu wieku emerytalnego przez ubezpieczonego jego członkostwo w OFE ustanie.

 

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: